e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Genel Jinekoloji
 

 
 

Amenore
(Adet Görememe)

 

Amenore bir hastalık değil, jinekolojinin hemen her alanını ilgilendiren ve pek çok nedeni olan bir belirtidir. Genç bir kızda 14 yaşına kadar meme büyümesi,koltuk altında  tüylenme gibi kadınlık belirtilerinin gelişmemesi veya 16 yaşına rağmen ilk adetin görülmemesi veya normal adet gören kadında 3 siklus boyunca adet olmaması amenore olarak tanımlanır. Hayatında hiç adet görmemiş ise  primer amenore, daha önceden düzenli adet gören kadında adetin kesilmesine de sekonder amenore adı verilir.Üreme çağındaki kadınlarda amenorenin % 1,8 ile % 3 arasında görüldüğü gösterilmiştir.

Bir kadının düzenli olarak adet kanaması görmesi için gereken   koşullar nelerdir? 

ü       İlk olarak beyin içindeki hipotalamustan hipofiz bezine bir uyaranın  gitmesiyle  FSH ve LH adı verilen iki hormon uygun seviye ve oranlarda üretilerek  kana geçmelidir.

ü       Bu iki hormon yumurtalıkta  olgunlaşmaya elverişli yumurta hücresi içeren  folikülün  gelişimini uyarmalı ve yumurtlama gerçekleşmelidir.

ü       Folikül adı verilen yapı içinde üretilen östrojen ve progesteron hormonları endometriyumda (rahim iç tabakasında )  kalınlaşmayı sağlamalıdır.

ü       Yumurtlama gerçekleştikten sonra döllenmenin oluşmamalıdır.Bu koşulda yumurtlama oluştuktan sonra yaklaşık 14 gün ömrü olan Sarı Cisim (Corpus Luteum) bu sürenin  sonunda progesteron hormonu salgısını durdurmalıdır.

ü       Adet siklusunun sonunda  progesteron  salgısının aniden azalması sonucunda rahim iç tabakasında gerçekleşen dökülme ve bununla beraber oluşan kanama rahim iç tabakasından rahim ağzına, buradan vajinaya, vajinadan da vücut dışına akacak yol bulabilmelidir.

Amenorenin Sebepleri Nelerdir?

Kadınlık Organlarına Bağlı Bozukluklar

Hipotalamohipofizer bozukluklar

Hormonal Bozukluklar

    İmperfore himen (Kapalı Kızlık Zarı)

    Enine vajinal septum (Vajinada Perde)

    Vajinal aplazi (Vajinanın Gelişmemiş Olması)

    Uterin agenezi (Rahmin Gelişmemiş Olması)

    Uterin hipoplazi (Rahmin Küçük Olması)

    Asherman sendromu

    Progesterona  bağlı endometrial atrofi

    Histerektomi

 

    Enfeksiyonlar

    Tümörler

    Galaktore-amenore sendromu
(Hiperprolaktinemi)

    Sheehan sendromu

    Hipogonadotropik
    hipogonadizm

    Emosyonel şok

    Anoreksiya nevroza

    Yalancı gebelik

    İyatrojenik nedenler

Ovaryan bozukluklar

Yumurtalık Sorunları

Genel bozukluklar

    Ovaryan agenezi (Yumurtalıkların Olmaması)

    Ovaryan disgenezi (Yumurtalıkların Yanlış Gelişimi)

    Prepubertal kastrasyon

    Dirençli over sendromu

    PCOS (Polikistik Over Sendromu)

    Hipertekoz.

    Hormon salgılayan  over tümörleri

    Erken menopoz

    Yumurtalıkları Ameliyatla Alınmış Olması

    Tiroid hastalıkları

    Adrenal hastalıkları

    Diabetes Mellitus, Şeker Hastalığı

    Siroz.

    Tüberküloz

    Böbrek hastalıkları

    Kalp hastalıkları

    Kan hastalıkları

 

Adet kanamalarının düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi dört farklı kompartmanın  sağlıklı çalışmasını gerektirir;

Kompartman 1: Rahim içinden vücut dışına kadar olan tümüyle açık bir akış yolu
Kompartman
2: Her ay düzenli olarak yumurta hücresi üretebien ve yumurtlama fonksiyonu normal olan  yumurtalıklar
Kompartman 3: Sağlıklı çalışan bir hipofiz  bezi

Kompartman
4 : Beynin üst merkezleriyle sağlıklı bir iletişim içinde olan hipotalamus 

Kompartmanlara göre adet görememe nedenleri:


Kompartman  1 (rahim içinden vücut dışına kadar olan tümüyle açık akış yolu)

 • Düzenli adet  gören bir kadında rahim içine veya rahim ağzına yapılan  müdahale sonrasında adet kanaması olmaması durumunda en olası  neden açık olan bu yolun zarar görmüş olmasıdır.
 • Yapılan kürtaj işlemi sonrasına  rahim iç tabakası zarar gördüğünde veya rahim ağzı kanalı tıkandığında  beklenen adet kanaması gerçekleşmez. (Asherman sendromu) Tedavisi olayın şiddetine göre değişir.
 • Rahim ağzında yer alan kanser öncüsü lezyonların tedavisi için uygulanan konizasyon sonrasına rahim ağzı kanalının tıkanması adet görememeye neden olabilir.Bu durum konizasyonun komplikasyonudur.
 • Gelişim Bozuklukları da adet görmemenin nedeni olabilir. Müllerian agenezi olarak da bilinir. Burada gelişimsel olarak rahim, tüpler ve vajenin üst kısmı yoktur. Vajen kör bir sonla noktalanır.Yumurtalık  fonksiyonları normaldir, ancak kanama olmaz.
 • Androjen Duyarsızlığı, testiküler feminizasyonda  kişi genetik olarak erkektir ancak erkeklik hormonuna karşı duyarsızlık olduğundan kişinin batın içinde testisleri olmasına rağmen dış görünüşü kadın gibidir.Durum fark edildiğinde testisler alınmalıdır.
   

Kompartman 2 (düzenli yumurta hücresi üreten ve yumurtlama fonksiyonu normal olan  yumurtalıklar)

 • Turner Sendromu: Kişide genetik bir bozukluk vardır. 46 yerine 45 kromozom bulunur.
 • Gonadal agenezi: Kişide yumurtalıklar  gelişmemiştir.
 • Resiztant over sendromu: Kişide over (yumurtalık) olmasına rağmen bu hormonlara karşı dirençlidir.
 • Radyasyon ve kemoterapi: Tedavilere bağlı olarak overler fonksiyonlarını yitirir.
 • Polikistik Over: Düzensiz yumurtlamaya bağlı çeşitli belirti  topluluğundan oluşan bu durum gecikmeli adet görmenin en sık görülen nedenlerinden biridir.
 • Menopoz ve Erken Menopoz: Yumurtalıklar ilk adet kanamasının görülmesinden ortalama 2 yıl sonra her ay düzenli olarak yumurta hücresi üretimine devam eder. Yumurtalıklarda üretilebilecek yumurta hücresi sona erdiğinde yumurtlama gerçekleşemeyeceğinden adet kanaması da olmaz. Yumurta hücrelerinin doğal olarak tükendiği ve adet kanamasının kesildiği andan itibaren menopoz çağı başlamıştır. Menopoz 35 yaşından önce ortaya çıktığında erken menopoz adını alır.

Kompartman  3 (normal çalışan hipofiz bezi)

Hipofiz bezinden kaynaklanan bir tümör nedeni ile hormonal düzen bozulabilir.En sık prolaktinoma görülür. Burada süt hormonu olan prolaktin fazla miktarda salgılanır ve bu diğer hormonların salınımını bozacağından adet düzenini bozar ve kısırlığa sebep olabilir. En sık bulgu memelerden kendiliğinden süt gelmesidir ve bu durum galaktore olarak adlandırılır. Eğer tümör 10 mm' den büyükse cerrahi gerekebilir. Diğer durumlarda ilaç tedavisi yeterli olur.

Diğer bir neden Sheehan Sendromu'dur.Bu sendromda  doğum sonrası aşırı kanamaya bağlı olarak hipofiz bezinde nekroz olur ve hormon salgılanması bozulur.
 

Kompartman 4 (beynin üst merkezleri ile sağlıklı iletişim içinde olan hipotalamus )

Hipotalamusun hipofiz bezini  hormon salgısı yapması yönünde uyarmasını bozan bir neden adet kanamasının gecikmesine neden olabilir. Bu bölüme ait nedenler çoğunlukla selimdir.Stres,üzüntü,kilo değişimi gibi nedenlere bağlı olarak görülür.

İlk adet kanaması (menarş) nasıl meydana gelir?

Bir genç kızın ilk adet kanamasını görmesinden önce beyinde yer alan  hipotalamus ve hipofiz bezlerinin  hormon salgıları oldukça azdır ve bu nedenle yumurtalıkların yumurtlama işlevi henüz devreye girmemiştir.

Ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte hormon salgıları artmaya başlar.Genç kızda öncelikle meme gelişimi ve kadın tipi kıllanma gibi kadınsı özellikler (sekonder seks karakterleri)  başlar, ancak hormon salgısı hala yumurtalıkları harekete geçirecek kadar fazla değildir.

Hormon salgısının giderek artmasıyla beraber rahim iç tabakasında  kalınlaşma meydana gelir. Ve belli  bir süre sonunda, ortalama 12.5 yaşında ilk adet kanaması ortaya çıkar. Bu kanama çoğunlukla yumurtlama olmaksızın gerçekleştiği için  ilk kanama sonrasındaki kanamalar henüz düzenli değildir. Hormonal sistemlerin  zamanla olgunlaşmasıyla yumurtlama da devreye girer ve genç kız düzenli olarak adet kanaması görmeye başlar.Bu süre ortalama 2 yıl sürmektedir.Adet kanamasının görülmeye başlandığı bu ilk yıllarda bu nedenle adet kanamaları  düzensiz görülebilir.

İlk adet kanamasının (menarş) görülme zamanı  herkes için farklıdır.Menarşın zamanı ailevi  özelliklerden etkilenebilir.Meme gelişimi ve kıllanma gibi kadınsı özellikleri kazandıran gelişim basamaklarının ortaya çıkmış olması şartıyla  ilk adet kanamasının 16 yaşına kadar gecikmiş olması tıbben normal kabul edilir. Bu süre sonunda adet kanaması göremeyen genç kızların  değerlendirilmeleri  gereklidir.

Düzenli adet  gören bir kadında beklenen adet kanamasının olmaması ne anlama gelir?

Adetleri düzenli olan sağlıklı bir kadında da  yılda 1-2  kez gecikmeli adet görülebilir. Bunun en olası nedenleri  aile içi stres, üzüntü, yaşam tarzı değişikliği, iklim değişikliği,çalışma hayatı sorunları, yorgunluk gibi basit bir olaydır. Bu olay beynin bilinçli kısmını etkileyerek buradan hipotalamus adlı  bölgenin fonksiyonunu  bozmakta ve adet siklusu takılmaktadır. Böyle bir durumda tıbbi bir değerlendirme yapılması gerekli değildir ,sadece dikkatli bir sorgulama dahi tanıyı koydurur.Adet takip eden siklusta kendiliğinden normal düzenine geri döner.

Diğer yandan düzenli olarak adet kanaması gören bir kadında adet gecikmesinin en sık görülen nedeninin gebelik olduğu her zaman akla getirilmeli ve mutlaka gebelik varlığı ultrasonografi ve testlerle araştırılmalıdır.

Gecikmenin uzun süreli olması durumunda (beklenen üç adet kanamasının olmaması) veya takip eden birkaç adet kanamasının gecikmeli olarak gerçekleşmesi durumunda olası sebebin saptanması amacıyla jinekolojik muayene gereklidir.

Amenorenin Kadında Yaşam Kalitesine Etkisi  Nedir?

İmperfore himende (kapalı kılık zarı ) ve enine vaginal septumda,-perdede  hematometranın oluşmasıyla kız çocuğunun karnı büyür ve adet kanı rahim içi ve karında toplanmaya başlar. Ayrıca her ay düzenli  olarak tekrarlayan kasık ve karın ağrıları olur. Aileler çocuklarını amenore, karında büyüme ve her ay tekrarlayan karın ve kasık ağrıları nedeniyle doktora getirir.
Over agenezisi genellikle primer amenore yani hiç adet olamama belirtisiyle ortaya çıkmaktadır. Bilinen klinik şekli Turner Sendromu’dur. Laparoskopi yapıldığında overlerin olmadığı ve yerlerinde birer fibröz bandın bulunduğu görülür. Bazı genç kızlarda  gonadotropin hormonlar normal olabilir ama genellikle yüksektir. Ancak östrojendeğeri  bazal değerlerin altındadır.
Rahim içi yapışıklıkların (Uterin sineşilerin) iki nedeni vardır. Biri, doğum ve düşüklerden sonra yapılan travmatik küretajlar veya düşük, doğum, ve sezaryenden sonra olaya enfeksiyon karışmasıdır.Sinesinin bir başka nedeni de genital tüberkülozdur. Ülkemizde tüberküloz ve genital tüberküloz oldukça yaygındır ve kısrlık sebeplerinden biridir.


Tıbbi Değerlendirme Nasıl Yapılır? Amenore Tanısı Nasıl Konulur?

Öykü, muayene, ultrasonografi, histerosalpingografi, laparoskopi, dinamik testler( progesteron, östrojen, gonadotropin, GnRH, klomifen sitrat, TRH ve deksametazon testi), statik testler ( FSH, LH,Prl, E2, progesteron, 17 – OH progesteron, androjenler, TSH, T3 ve T4) amenore tanısının konmasında vazgeçilmez testlerdir.Doğurganlık  çağında olan ve aktif cinsel yaşamı olan bir kadında adet kanaması geciktiğinde ilk akla gelmesi gereken gebelik olasılığıdır.Gebelik varlığı muayene,ultrasonografi ve gerekirse kan-idrar testleri ile araştırılmalıdır.

Gerek primer gerekse sekonder amenore mutlaka araştırılması gerek önemli bir durumdur. Amenore şikayeti ile gelen bir kadında ilk önce hormon testleri yapılmalıdır. Burada tiroid hormonları, prolaktin ve bazı kadınlık hormonlarına bakılır.

İkinci adımda bir progesteron challange test (PCT) yapılır. Bu testte kadına 5 gün süreyle progesteron hormonu verilir ve ilaç kesilir.1 hafta içinde kanama olur ise vücutta yeterli miktarda östrojen var demektir. Östrojen varlığı anovülasyon tanısını yani yumurtlama olmadığı tanısını koydurur. Gebelik yada yüksek miktarda erkeklik hormonu varlığında vücutta östrojen olmasına rağmen kanama olmaz. Anovulasyon tanısı konduktan sonra bu teşhise yönelik tedavi protokollerinden biri seçilir.

Eğer PCT ile kanama olmaz ise ya vücutta östrojen yetersizdir yada kanama yollarında bir tıkanıklık vardır. Bunu anlamak için östrojen ve progesteron siklik olarak verilir. Bu tedavi sonucu kanama olursa bir sonraki aşamaya geçilir, eğer bu tedavi ile kanama olmaz ise tıkanıklık düşünülür. En sık sebep kürtaj sonrası meydana gelen yapışıklıklardır ve bu durumun tedavisi cerrahi işlemledir.

Bir sonraki adımın amacı yumurtalık yada beyindeki hormon salgılama merkezlerindeki problemi bulmaktır.Bu durumda gonadotropin ve östrojen değerlerine bakılır.Yumurtalık hormonları normal ve beyinden salgılanan hormonlar yüksek ise beyinde hormon salgılayan bir kitle yada yumurtalıklarda yetmezlik söz konusu olabilir. Bu durum son derece nadir görülür. Prematür over yetmezliği (erken menopoz) son derece nadir görülen bir olaydır.

Bazı durumlarda ise beyinden salgılanan gonadotropin adı verilen hormonlar normal düzeyde bulunabilir ancak bu hormonlar biyolojik olarak inaktif olduklarından yumurtalıkları uyaramazlar ve amenore ortaya çıkar.

Eğer tüm tetkikler sonucu bir neticeye varılamıyor ise bu durumda hipotalamik amenoreden söz edilir. Bu durumun kesin tanısı olanaksızdır. Psikolojik faktörler, ani stres, üzüntü, ani kilo kaybı, yoğun egzersiz, hava değişimi gibi faktörler bu duruma yol açabilir.

Amenore  Tedavisinde Ne Yapılır?

 • İmperfore himende (kapalı kızlık zarı) üretraya zarar vermeden himenin en bombe yerinden, artı şeklinde bir insizyon- kesi jşnekolog tarafından yapılır.
 • Uterus hipoplazisinde (tam gelişmemiş rahim- küçük rahim)  östrojen ve progesteron uygulaması ile uterus büyütülmeli sonra hormonla devam  tedavisi yapılmalıdır.
 • Sinesinin , rahim içi yapışıklığının tipi ne olursa olsun tedavi cerrahidir. Kısmi sineşilerde cerrahi girişim histeroskopiyle yapılır. Komplet ve rahmin tamamını kaplayan yapışıklıklarda, sineşilerde histeroskopi başarılı değildir. Bu durumda abdominal yolla karından  müdahale gerekir. Laparatomi ile batına girildikten sonra Tescher operasyonu tekniği ile histerotomi yapılır.
 • Turner Sendromu’nun tedavisi amenore ve infertiliteye yönelik olmak üzere iki şekilde planlanabilir.
 • Sadece amenore tedavisi düşünülürse östrojen ve progesteron kombinasyonları verilir. Bu tedavi menopoz yaşına kadar uygulanabilir. Amenoreli kadın  infertilite yönünden tedavi edilmek istenirse tek alternatif donör oosittir. Bu tedavi şekli ülkemizde henüz uygulanmamaktadır.
 • Polikistik over sendromunda tedavi hastanın isteği yönünde, amenore, kıllanma, veya infertiliteye yönelik olmalıdır. Klomifen Sitrat ve Metformin medikal olarak, cerrahi olarak laparoskopik ovaryan drilling veya laparotomi ile ovaryan Wedge rezeksiyondur.
 • Ovaryan hipertekozun tedavi cerrahidir. Hastaların  durumuna göre laparoskopik drilling veya wedge rezeksiyon yapılabilir.
 • Malign over tümörlerinde- kanserlerinde , amenore ve infertilite dikkate alınmadan tedavi yapılmalıdır. Malign olmayanlarda ise, sadece tümör çıkartılmalı ve hormonal fonksiyon için kalabilecek derecede over dokusu korunmalıdır.
 • Hiperprolaktineminin tedavisinde radyoterapi, cerrahi ve medikal tedavi uygulanabilir. Sheean Sendromunda adrenal ve tiroid hormonlarıyla yerine koyma tedavisi verilebilir. Daha sonra östrojen ve progesteron kombinasyonları ile menstrüel sikluslar yeniden başlatılabilir. Emosyonel şokta tedavi psikoterapidir.

 

 

                                       Geri  

                    

Polikistik over sendromu nedir
Menopoz nedir

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +