e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Genital Siğiller
 


 

Erkekte Genital Siğil
HPV, Kondilom

  

Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğil ya da rahim ağzında kanser yapabilen bir virüstür. Erkeklerde ortaya çıkan genital bölge siğilleri, kadınlardaki ile aynıdır ve tedavisi de farklılık göstermez. Eğer bağışıklığı çok güçlü ise, kendisinde belirtiler ortaya çıkmadan kalabilir. Fakat bu haliyle başkalarına hastalığı bulaştırabilecek durumdadır. Bir erkek  yüksek oranda taşıyıcı olmaktadır. Bu, kendisinde hiçbir belirti bulunmazken, başkalarına hastalığı bulaştırabileceği anlamına gelir.

Çok seyrek olarak da olsa, penis derisinde kanser benzeri değişikliklerin olabileceği bildirilmiştir. Taşıyıcılık kişiye bir zarar vermemekle birlikte, durumlarından habersiz erkekler yüzünden cinsel yolla çevreye yayılmaktadır. Penis derisi örnek almak için çok kalın olduğundan ve alınan örnekler yanlış olarak negatif çıktığından, ne yazık ki sağlıklı bir tanı yöntemi yoktur.
Sonuç olarak, HPV ile enfekte kadınların erkek partnerlerinin yarısından fazlası enfekte olduğundan ve HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın  hastalık olup, kadınlarda serviks neoplazisi için bir risk faktorü olduğundan, çiftlerin birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri ve hastaların tedavi bitiminden itibaren en az bir yıl süreyle üç ayda bir kontrol edilmeleri gerektiği kanısındayız.

HPV, Genital Siğil Erkeklerde Ne Kadar Yaygındır?

Genital human papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu (condylomata acuminata) cinsel yolla  bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel yolla geçen  hastalıklar sıralamasında klamidya ve trikomonastan sonra üçüncü sırada, viral hastalıklar ara sında ise birinci sıradadır Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte dünyada her yıl 30 milyon yeni vaka tanısı konulduğu tahmin edilmektedir.Aktif cinsel dönemdeki genç kadınlarda (18-25 yaşlarında) HPV enfeksiyonu sıklığı %55 civarında olduğu tespit edilmiştir Ülkemizde ise HPV sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistiksel bilgi mevcut değildir.

Son yıllarda HPV’lerin bazı tipleri ile (özellikle tip 16 ve 18) kadınlarda servikal neoplazi (rahim ağzı kanseri) gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu götseren birçok epidemiyolojik ve deneysel çalışma yapılmıştır .HPV enfeksiyonun yaygınlığı ve serviks kanserinde majör risk faktörü olması nedeniyle, virüs taşıyıcısı  olabilecek cinsel partnerlerde yani erkeklerde  enfeksiyonun seyri ve tedavisi dikkatleri çekmiştir. HPV enfeksiyonu olan kadınların erkek partnerlerinde yapılan tarama çalışmalarında %24-80 oranında HPV enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir.

Enfekte partnerler , yani HPV virüsü barındıran erkekler virüs için bir rezerv,depo  görevi yaparlar. Bunlar tedavi edilmedikleri sürece kadınlarda reenfeksiyon ( enfeksiyonun tekrar alınması) ihtimali arttığından, etkin tedavi sağlayabilmek ve nüksleri önleyebilmek için hastaların seksüel partnerleri ile birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde Genital Siğil, Kondilom En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Human papillomavirüsünün 70’in üzerinde tipi tanımlanmış olup bunların yaklaşık 30 tanesi anogenital   (makat ve genital bölge alanı) bölgeye yatkınlık göstermektedir. Erkekte en sık prepusyum (sünnet derisi) , frenulum ve koronal sulkusta  (benisin uç-baş kısmındaki oluk)yerleşir. Tek bir lezyon görülebileceği gibi tüm genital bölgeye yayılmış çok sayıda lezyon da olabilir.Erkeklerde ayrıca makat ,anüs etrafında da sıklıkla gözlenmekte olup buradan bağırsağın son kısmına da yayılmaktadır

Peniste Sünnet Bölgesinin Hemen Altında Değişik Büyüklükte HPV, Genital Siğil Lezyonları

Erkekte Makatta,anüs girişinde 1 tane orta büyüklükte genital siil , hpv kondilom

 

Erkekte Görülen Genital Siğilerin Yapısı ve Görüntüsü Ne Şekildedir?

Lezyonlar  genellikle 2-10 mm. çapındadır. HPV enfeksiyonu klasik formu olan kondiloma aküminata lezyonlarında %70-95 oranında HPV tip 6 ve 11 olduğu ve onkojenik tiplerin (kanserojen tiplerin) daha az olduğu bildirilirken subklinik lezyonda ise genellikle onkojenik HPV alt tiplerinin (tip 16 ve 18) bulunduğu  bildirilmiştir

Genital Siil Bulunmayan Fakat HPV taşıyıcısı Olduğu Şüphelinelen Erkeklerde Tanı Nasıl Konulur?

Klasik HPV enfeksiyonu (karnabahar benzeri lezyonlar) kolayca tanınırken subklinik lezyonlar (belirti vermeyen)  %5 asetik asit ve büyüteç altında inceleme ile belirlenebilir. Ancak asetik asit testi spesifik değildir, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Enfeksiyon, enflamasyon, dermatit gibi lezyonlarda aseto-white testi %48-67 oranında yalancı pozitif olabildiği gibi %10-30 oranında yalancı negatif de olabilir.Kesin tanı için biyopsi gerekir. Ancak benign- iyi huylu  görüşlü, tipik, nonpigmente ve renk değişimi olmayan  lezyonlarda biyopsi yapılmayabilir. Yaşlı erkeklerde penil intraepitelyal neoplazi veya kanseri ayırt etmek için biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise
Türkiye’de de kullabilinen  “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkün. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve   bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir.

Genital Siğil, HPV Erkeklerde Ne Şekilde Bulaşır?

 HPV enfeksiyonu en sık cinsel ilişki sırasında bulaşır. Son 40 yılda bu hastalığın görülme oranının giderek arttı ğını gösteren bir çok rapor vardır. HPV enfeksiyonu ile ilgili en önemli risk faktörleri yaş ve seksüel partner sayısıdır. Hastalık en çok aktif cinsel dönemde görülür.. Ley ve ark. Amerikada yaptıkları bir çalışmada  22-23 yaşındaki kadınlarda %55, 30-50 yaşlar arasında %32 oranında HPV enfeksiyonu görüldüğünü bildirmişlerdir .Partner sayısı ile HPV enfeksiyonu sıklığı arasında ilişki olduğunu söyleyenlerin yanında hiç ilişki olmadığını iddia edenler de vardır . Hatta Ley ve ark. hiç cinsel ilişkisi olmayan kadınlarda dahi %20 oranında HPV enfeksiyonu saptadıklarını bildirmişlerdir. Enfekte kadınların erkek partnerlerinde asetik asit testi ve penoskopi ile %40-50 oranında  HPV ile ilgili lezyon gösterilmiştir.

 HPV enfeksiyonu erkeklerde en fazla prepusyuma (sünnet derisi) yerleştiği için sünnetlilerde (sirkumsizyon) HPV görülme olasılığı  daha düşüktür. Türkiye’de kadınlarda HPV enfeksiyonu sıklığı hakkında bir bilgimiz yok, ancak çok eşliliğin batı toplumuna göre daha az olması ve erkeklerde sünnetin  koruyucu etkisi nedeniyle bu oranın daha az olması beklenmektedir.

Genital Siğil HPV Erkekte Kansere Yol açar Mı?

Genital HPV enfeksiyonu ile genital malignite arasında yakın ilişki vardır. HPV tip 16 erkekte skrotal kanserlerde( skrotum, torba kanseri) de tespit edilmiştir.penis kanserine de sebep olduğu bilinmektedir. Erkek üretrasında da virüs bulunabildiğinden,  mesane kanserlerinde etyolojik ajan olarak araştırılmış, ancak HPV’nin mesane kanseri yapmadığı görülmüştür.  Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV ayrıca  makat bölgesi civarında yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere de sebep olabilmektedir. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde damar, geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olduğu da bir gerçektir.

Erkeklerde Genital Bölge Ve Penisteki Siğiller Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi şekli lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, hastanın uyumuna ve ağrı eşiğine göre değişebilir. Genellikle   büyük ve üçten   fazla lezyonu olanlara cerrahi eksizyon,yakma, lazer veya kriyoterapi uygulanırken  daha az sayıda ve küçük lezyonlar ile subklinik lezyonlara  trikloroasetik asit (TCA) uygulanmaktadır. Tedavi edilen erkeklerin  %10-20’sinde ilk 6 ay içerisinde nüks görüle bileceğini bilinmektedir. Özetle erkekte genital siil tedavisinde seçenekler;

1)Podofilotoksin %0,5 solüsyon

2)Bikloroasetik veya trikloroasetik asit %35-85

3) Liquid nitrojen ile krioterapi

4)Elektrofulgurasyon

5) CO2 Laser

6) İmmiquimod  %5 krem.

Erkeklerden Olan Bulaşıcılıktan Korunmak İçin Prezervatif Yeterli Midir?

Cinsel yolla bulaşan HPV’den korunmak için sadece prezervatif kullanmak genellikle yeterli olmamktadır. Çünkü virüs, cinsel ilişki sırasında temas eden bütün cilt bölgelerinden bulaşabilmektedir. Ayrıca virüsün bulaşması için tam bir cinsel ilişki yaşamakta gerekmemektedir, genital bölgeye yakın kasık arasında virüs taşıyan bir kişi başka bir kişinin dış genital bölgesiyle sürtünme yolu ile temas etmesi halinde de virüs  ciltten cilde geçebilmektedir. Fakat yinede prezervatif kullanımı  HPV den korunma için vazgeçilmez ve şu anda  en iyi yöntemdir.

Erkeklere HPV Genital Siğil Aşısı Yapılmaktamıdır?

şu anda sadece kadınlar aşı programında olmasına rağman bir çok ülke erkeklere de HPV aşısını önermektedir

Yeni hpv tedavi edici aşı çalışmaları da devam etmektedir.

 

 

Genital Siğil HPV Hakkındaki Son Gelişmeler İçin Tıklayın !!

Genital siğil tedavisi, kondilom tedavisi video görüntüleri ile Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu anlatıyor

 

HPV tedavisi, hpv virüsü tedavisi video görüntüleri ile Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu anlatıyor

 

 HPV Tedavisi

Genital Siğiller, Kondilom (HPV) Genel Bilgiler
Genital Siğillerin, Kondülomların Tedavisi
Rahim Ağzı Kanseri, HPV Aşısı
Gebelerde (Hamilelerde) Genital Siğiller, Kondülom
Kolposkopi Nedir?Biopsi Ve Konizasyon Nasıl Yapılır?
Pap Smear Ve Simir Testi ne Zaman, Nasıl?
Cinsel Yolla Geçen Hastalıklar
 

 

Geri 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +