e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 


 

Polikistik Overin Belirtileri Nelerdir?

 

Polikistik overin (PCO) en temel belirtileri  adet düzensizliği, kilo sorunu, tüylenmede artma ve gebe kalamamadır.Bu belirtiler tek başlarına var olduklarında bile polikistik overi  düşündürebilirler. Bunlar dışında yer alan ciltte lekelenme,göğüslerden süt gelmesi,saç dökülmesi gibi diğer belirtiler genellikle ancak bu dört ana belirtiden bir veya birkaçına eşlik ettiğinde PCO tanısı akla gelir.

Polikistik Overin En Belirgin Bulguları Nedir?Semptomlar Nasıl Oluşmaktadır?

Polikistik over  sendromunda  adet düzensilikleri ve  siklüs anormallikleri görülür. Vakaların ağırlığına göre yumurtalıklardaki değişiklikler de artar ve anovülasyonlu siklüslara, oligomenore (aybaşı kanamalarının azalması) ile tam amenoreye (adetin olmaması) yol açabilir. En klasik semptomlar anovülasyon (yumurtlamanın olmaması), hiperandrojenemi ve metabolizma bozukluklarıdır. Buna rağmen Polikistik over  sendromlu hastalarda seyrek de olsa bile, spontan ovülasyonlar ve hatta gebelik durumları görülebilir. Hastaların akrabalarında yapılan araştırmalar sayesinde dominant yolla geçen bir gen bozuklukluğu bulunmuştur, yani ırsi geçiş olabilir. Birden fazla foliküllü ovarium görülen hastalarının çoğunun hormon durumunda bir değişiklik görülmediği için, pubertenin ön safhasında rastlanan bifazik siklüsler (ovülasyonlu siklüs) dışında, dismenore (ağrılı aybaşı, adet  durumu) veya ovülasyon devresinde sancılar sebebiyle ultrasonografik bir kontrol yapılarak tanıya varılabilir.

Polikistik over  sendromlu hastaların şikâyetlerinin başında siklüs anormalileri gelir. Seborre (yağlı deri) ve sivilce çıkması gibi hiperandrojeneminin klinik bulgularına da sık olarak rastlanır. Kıllanma tipik bir dağılım göstermez. Androjen reseptörlerinin yoğun olduğu durumlarda bir hirsutizm görülebilir. Androjenik bir saç dökülmesi çok kez androjenlere hassas kafa derisi bölgelerinde kendisini belli eder. Aşırı vakalarda (bilhassa hipertekozis durumlarında) aşırı hirsutizm, klitoris hipertrofisi, sesin kalınlaşması ve memelerin küçülmesi gibi virilizm belirtileri ortaya çıkar. Klinik tablo androjen üreten bir tümörün varlığını düşündürebilir. Bu belirtilerin tümör durumunda birkaç hafta ile birkaç ay içinde ortaya çıkmasına karşılık, Polikistik over  sendromunda bu gelişmeler için aylar ve yıllar gerekir.

Adet Düzensizliği:

Polikistik overde en sık görülen adet düzensizliği şekli özellikle ergenlik çağından itibaren var olan ve genellikle adet gecikmeleri veya uzun süren adet görememe dönemleri sonunda, genellikle beklenmedik bir zamanda aşırı miktarda kanama görülmesidir. İlk ve en sık gözlenen şikayet olmakla birlikte bunun yanında diğer şekillerde ortaya çıkan adet düzensizlikleri de ender olsa da görülebilir.PCO ‘da yumurtlama olmadığından rahim iç tabakası progesteron hormonunun etkilerinden yoksun kalır ve bu yüzden yalnızca östrojen hormonu etkisiyle kalınlaşır. Kalınlaşma belli bir aşamaya geldiğinde tabakanın kan dolaşımı yetersiz kalır ve östrojen hormonu da tabakayı desteklemekte yetersiz hale gelir. Bu durumda genellikle gecikmeli bir süre sonunda kalınlaşan tabaka çoğunlukla normalden fazla bir kanamayla birlikte dökülmeye başlar.Ender durumlarda PCO'lu bir kadın düzenli olarak adet görebilmesine karşın, genellikle 35 günün üzerinde,2-3 ayda bir  ve düzensiz aralıklarla adet kanaması görülür.

Kilo Sorunu (Obezite):

Polikistik over  insülin hormonu metabolizmasıyla olan yakın ilgisi nedeniyle şişmanlama eğilimi yaratan bir durumdur. PCO’lu kadınlar kolay kilo almaktan ve zor kilo vermekten yakınırlar. Kilo sorunu çoğu durumda özellikle göbek kısmında olup bu durum erkek tipi obezite olarak tanımlanır.

Şişmanlık (obezite)  sorunu PKO'lu kadınların yarısında vardır. Şişmanlığın hastalığın tam olarak neresinde bulunduğu, yani hastalığı kolaylaştırıcı bir etken mi olduğu veya hastalığın sonucu mu olduğu halen tartışmalıdır.Bilinen gerçek hastalığın tedavisinde kilo vermenin çok önemli olmasıdır.

Tüylenme (Hirsutizm):

Tüylenme yani diğer söylemiyle hirsutizmus sorunu nedeniyle doktora başvuran kadınların %15-30 ’ ında temel sorun polikistik overdir. Polikistik over sendromu tanısı almış kadınların ise %80’ inin tüylenme yakınması mevcuttur.

Kadında erkek tipi kıl bölgeleri olarak kabul edilen üst dudak üzeri, çene kemiği üzeri, yanaklar, göğüs kafesi üzeri , göbek çevresi, kasık ile göbek arasındaki orta hat, bacakların iç yüzleri, sırt ve kalça gibi bölgelerde kıllanma oluşması durumunda tüylenme veya tıbbi ifadesiyle hirsutizm söz konusudur.Tüylenmenin nedeni hormonal dengesizlikten dolayı   büyümesi yarım kalan yumurta hücrelerinden testosteron ve diğer erkeklik hormonlarının fazla miktarlarda üretilmesidir.

Genetik özelliklere bağlı olarak bazı kadınlarda kollarda, bacaklarda   ince- kalın ve koyu renkli kıllar olabilir ve bu durumlarda kadınlar muhtemel bir hormonal bozukluk endişesiyle doktora başvururlar. Hipertrikozis olarak bilinen bu durum bazen yanlışlıkla PCO zannedilmekte ve kadının gereksiz tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine tabi tutulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle polikistik over tanısı tek başına tüylenme durumuna bakılarak konulmamalıdır.Ailevi özellikler de dikkate alınmalıdır.Hipertrikozis olarak tanımlanan bu hasta grubunda  adetin 3. günü yapılan  hormonal incelemeler normal sonuçlanır  ve epilasyon ile kıl köklerinin alınması dışında kalan tedavi yöntemleri sonuç vermemektedir.

PCO’da en sık görülen tüylenme şekli, ergenlik döneminden itibaren başlayan ve uzun bir zaman dilimine yayılmış bir şekilde giderek artan tüylenmedir. Özellikle yüz bölgesinde tüylenme PCO için kuvvetli bir göstergedir

Hamile  kalamama veya zor gebe kalma, kısırlık:

PCO sendromunda yumurtlama bozukluklarının olması ve adet düzensizliğinin görülmesi nedeni ile kısırlığın bir problem olarak ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Kısırlık PCO varlığında  %100 gözlenen bir sonuç değildir. Hatta bazı hastalar polikistik over  bulgularına rağmen düzenli yumurtlayabilirler ve çok kolay gebe kalabilirler. Ancak yine de PCO gebelikte gecikmelere ve kısırlığa yol açan önemli bir etkendir. Polikistik over sendromlu  hastalar genelde gebe kalmak için tedaviye gereksinim duyarlar. Meydana gelen gebeliklerde de düşük riski vardır.

 Sivilceler,Ciltte Akantoz Lekeleri

Acanthosis Nigricans (Akantoz) çok ciddi bir cilt belirtisidir ve genellikle insülin direncine, yani şeker hastalığı veya şeker hastalığı eğilimine işaret eder. Koltuk altlarında, boyunda, kasıklarda,dirseklerde, meme altlarında veya cildin herhangi bir bölgesinde görülen bu lekeler gri-kahve renkli olup, adeta o bölge kirliymiş ve  keselenince leke kaybolacakmış izlenimi verir. Genellikle kilolu olan kadınlarda görülen ve aslında bir şeker hastalığı belirtisi olan bu durum özellikle diğer temel belirtilerin varlığında PCO’ya işaret edebilir.

Göğüslerden Süt Gelmesi (Galaktore) :

Polikistik over   bazı durumlarda prolaktin hormonu salgı bozukluklarıyla beraber olabilen bir durumdur. Normal şartlarda kanda belirli seviyeler arasında bulunan prolaktinin (süt hormonu) temel görevi emzirme döneminde süt yapımıdır. Bu hormonun  seviyesi gebelik ve emzirme dönemi dışında, yani gereksiz yere yükseldiğinde göğüslerden süte benzer bir sıvının gelmesine neden olabilir (galaktore). Bu sıvı kendiliğinden akabileceği gibi, meme uçlarının sıkılmasıyla veya cinsel uyaranlarla sıvı gelebilir.

Saç Dökülmesi ve cilt sorunları:

Polikistik over kanda erkeklik hormonu seviyesini artıran bir durumdur ve bazı kadınlarda erkek tipi  saç dökülmesine yani  saç çizgisinin alından giderek yukarıya doğru çıkmasına neden olabilir. Nispeten ender görülen bir  belirtidir.

PCO durumunda kanda artan erkeklik hormonları sivilcelenme-akne oluşumu sorununa neden olabilir. Çoğu durumda tüylenmeyle beraber olan bu sorun genellikle ergenlik döneminde kendini göstermeye başlar.Yine yağlı cilt ve uzun süren ve başa çıkılması zor kepekleme de özellikle dört ana belirtiden bir veya birkaçının varlığı durumunda PCO düşündürebilir.Cilt sorunlarının şiddeti adet dönemi boyunca değişme eğilimindedir ve adet kanamasının başlamasıyla kanda östrojen hormonunun düşmesi ve testosteron hormonu hakimiyetinin artmasıyla cilt sorunlarının artması sık görülen bir durumdur.

Şeker Hastalığı (Diyabet) Belirtileri:

Polikistik over  şeker hastalığı (diabet)  gelişme olasılığını oldukça artıran bir durumdur. Bu durum  çoğu durumda 40’lı yaşlarda ortaya çıkar. Bu nedenle bariz şeker hastalığı belirtileri olan çok yemek yeme, çok su içme, bol idrar yapma gibi belirtiler PCO’lu genç kadınlarda ender olarak gözlenir.Ancak bu tanıyı alan hastaların 40 yaşından sonra diyabet yönünden tetkik edilmeleri gerekir.Bir kadında polikistik görünümlü yumurtalık olmasına rağmen düzenli adet görülebileceği gibi, bununla birlikte androjen seviyesi normal olup ultrason görünümü de normal olan diğer bir kadında polikistik over sendromunun diğer tüm belirtilerine rastlanabilmektedir.
Polikistik over sendromunun en önemli belirtilerinden birisi kanda insulin rezistansı(insüline karşı vücudun direnci) ve bununla birlikte görülen hiperinsulinemidir. (artmış açlık kan insulin seviyesi) Hiperinsulinemi, erkeklik hormonlarında yüksekliğe sebep olur. Yüksek seviyedeki androjen hormanları (erkeklik hormonları), beyinde yumurtalıkların görevini kontrol eden merkezin durumunu bozarak anovulasyona (yumurtlamama), amenore (adet görememe) ve infertiliteye (kısırlık) sebep olmaktadır.
Tıbbi özgeçmişinizin tekrarlanmasından sonra doktorlarınız hangi testlerin yapılması gerektiğine karar verirler. Eğer düzensiz adet görme veya adet görememe durumu var ise fizik muayeneden sonra bir takım ipuçları elde edilir. Boyunuz ve kilonuz ile birlikte yüzde veya vücutta kıllanma artışı, veya başta erkek tarzı saç dökülmesi, sivilcelenme ve akantosiz nigrikans (ensede, kollarda, göğüslerde ve bacak arasındaki kıvrımlı yerlerde renk değişikliği) olup olmadığı kontrol edilir. Artmış erkeklik hormonları teşhisi doğrular. Açlık insülin seviyesi ve şeker yüklemesi de yapılması gereklidir.
 

Polikistik Over Belirtileri, PCO Belirtisi,  Polikistik Over Kısırlık Yapar mı....

 

 

 

 

                                                  Geri 

 

Tüylenme
Meme başı akıntısı
Çin Takvimi


 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +