e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Osteoporoz (Kemik Erimesi)
 


     

Mezoterapi Ve Kadın..

 

Mezoterapi nedir?
Bir hastalığın ilaçlarla tedavisi genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri sistemik tedavidir ki bu tedavide ilacın tümünün bütün vücuda dağılması söz konusudur. Diğeri de lokal tedavidir ki bunda da verilen ilacın özellikle uygulandığı alanda  bir potansiyel ve dolayısıyla bir etki oluşturması amaçlanmaktadır. Sistemik tedavi kapsamına, ağızdan alınan ilaçlar, adale ve damardan verilen ve fitil şeklinde kullanılan ilaçlar v.s. dahildir. Lokal tedavi kapsamına da hastalığa yönelik olarak kullanılan pomad, krem ve spreyler, eklem içi enjeksiyonlar, bölgesel etki amaçlanan fitiller, göz ve kulak-burun-boğaz hastalıklarında kullanılan lokal etkili çeşitli ilaçlar ve nihayet aşağıda tarifi yapılan MEZOTERAPİ dahildir.

Mesoterapi bir ilaç tedavisidir ve bölgesel hastalıkların doğrudan doğruya ve en kısa yoldan tedavi edilmesini amaçlar. Hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken ilaçlar, hastalığın veya ağrının olduğu bölgeye ince ve 2-4-6 mm. uzunluğunda iğnelerle birkaç noktadan verilmekte ve böylece hasta olan bölgede ilaçlardan  fayda görecekse bu tedavi yöntemi ile daha kolay fayda görmektedir. Mezoterapi ile hasta olan bölge hedeflenmektedir, çünkü vücutta sadece bu bölgenin ilaca ihtiyacı vardır. Diğer, yani sağlam bölgelerin bu ilaca ihtiyacı yoktur. Mezoterapide amaç, ilaçları mümkün olduğunca az ve seyrek aralıklarla vermektir ve hastalığın olduğu bölgeye en kısa yoldan ulaşmaktır. Mezoterapide ilaçlar cildin kanlanması bol olan bölgesine verilmektedir. İlaç bu bölgedeki kılcal damarlar aracılığı ile yakınındaki hasta olan bölgeye dağıtılmaktadır. Dolayısıyla vücuda az miktarda ilaç geçmekte, ancak hasta olan bölgeye geçen ilaç miktarı fazla olmamaktadır. Oysa bölgesel bir hastalıkta sistemik yoldan verilen ilaçların tedavisel etkilerinin çok azalacağı ve %3-5 civarında olacağı ifade edilmektedir. Bu miktarın da lokalize bir hastalığı iyi edebilecek seviyede olmadığı aşikardır. Bu durumda ilacın önemli kısmı ilgisi olmayan bölgeye, yani sağlam bölgeye gidecektir.

Mezoterapinin uygulandığı hastalıklar hangileridir?

Mesoterapi pek çok branşla ilgili hastalıklarda uygulanmaktadır. Bu hastalıklar daha ziyade lokalize veya bölgesel hastalıklardır. Bu hastalıkların birçoğu bölgesel tedavi ile iyi olabilmektedir. Sistemik yoldan verilecek ilaçlarla bu tür hastalıkları tedavi etmek daha güçtür. Mezoterapinin özellikle etkili olduğu hastalıklar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • İltihabi olmayan ve ameliyat gerektirmeyen boyun, bel, diz, omuz, sırt ve bilek kireçlenmeleri.
 • Lokalize kemik zayıflaması (bölgesel osteoporoz)
 • Ameliyat gerektirmeyen çeşitli yumuşak doku hastalıkları (tendinit, periostit v.s.)
 • Adale spazımları ve elongasyonları (gerilmeleri)
 • Ameliyat gerektirmeyen ayak bileği ve diğer eklemlerin burkulmaları,
 • Akut (ani ve şiddetli) olmayan, tek taraflı ve orjininde ameliyat gerektiren bir hastalığın olmadığı siyatik tarzındaki ağrılar
 • Tenisçi dirseği diye tabir edilen hastalıkta
 • Bacaklardaki toplar damar (ven) yetmezliklerinde
 • Zor kapanan yaralarda,
 • Bölgesel saç dökülmelerinde ( hastalığa bağlı),
 • Selülitlerde,
 • Yüz kırışıklıklarında,
 • Migrende,
 • Zonada,
 • Bazı cilt hastalıklarında (dermatit),
 • Diş eti hastalıklarında,
 • Ameliyat gerektirmeyen bir kısım spor yaralanlamalarında mezoterapi uygulanabilmektedir.

Mezoterapinin yararları ve avantajları nelerdir?

Mezoterapi hekim tarafından uygulandığı için herşeyden evvel hastanın tedavisi hekim kontrolü altındadır. İlaçların eksik, fazla veya yanlış kullanılması söz konusu değildir. Hasta her seansa gelişinde hekim tarafından izlenir. Mezoterapinin diğer avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür:

 • Genel (sistemik) yoldan verilen ilaç dozuna oranla vücuda çok az miktarda, hastalığın yayıldığı bölgeye bağlı olarak onda bir, ellide bir, yüzde bir gibi oranlarda ilaç verilmektedir.
 • Özellikle kireçlenmelerde ağızdan uzun süre ilaç kullanmak gerekebilir. Bu da mide şikayetlerine yol açabilir. Bu bazen hastayı mide kanamasına kadar götürebilir. Bu durumda hasta, hem midesini tedavi ettirmeye çalaşacak, hem de mide probleminden ötürü yeterince gıda alamadığı için, genel sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir.
 • Uzun süre genel yoldan kullanılacak bir kısım ilaçlar karaciğer ve böbreklerin çalışmasını ve kan tablosunu olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu problemler mezoterapide söz konusu değildir.
 • Mezoterapinin kullanılmadığı durum ve hastalık yoktur.
 • Yaş sınırı yoktur, her yaşta uygulanabilir.
 • Özellikle etkili olduğu hastalıklara uygulandığında  kısa sürede fayda salanabileceği için ilaç tüketimi daha az olacaktır.
 • Uygulanması basittir, tecrübeli bir hekim ağrı ile ilgili seansı 1-2, selülitlerle ilgili seansı 10-15 dakikada bitirir.
 • Tedaviden sonra alınması gereken özel bir önlem yoktur.
 • İlacın önemli kısmı hasta bölgede uzun süre kalacağından tedavisel etki daha iyi olacak, bu arada vücudun sağlam kısımları yabancı bir madde olan ilaçla bir anlamda kirletilmemiş olacaktır.
 • Belli bir yaştan sonraki hastaların genellikle başka hastalıkları (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalb damar problemleri v.s.) mevcut olduğundan bu hastalar bu rahasızlıkları için zaten ilaç almaktadır. Dolayısıyla bir veya birden fazla ilaç eklemek ilaca bağlı yan etkileri artırabilir. Oysa mezoterapide sadece hasta bölgeye çok az miktarda ilaç verme sözkonusudur.

 Mesoterapi de ne gibi ilaçlar kullanılır?

Mezoterapide kullanılan ilaçlar, eczanelerde satılan ve klasik tedavi uygulayan hekim tarafından ilgili hastalığa karşı verilebilecek ilaçlardır. Ancak bu ilaçlar, Fransa Mezoterapi Cemiyeti Bilimsel Kurulu tarafından aynı zamanda lokal olarak etki ettiği tesbit edilen ilaçlardır. İlaçların çoğu doğal maddelerden yapılmıştır. Eczanelerde mezoterapide kullanılabilen yüzden fazla ilaç vardır. Hekim, hastalığa, hastalığın yayıldığı alana, ulaşılması gereken hedef organa göre, iki veya üç ilaçtan meydana gelen karışımı seçer. Karışım kriterleri pek çoktur ve değişkendir. Mezoterapi, uygulayan hekimin terapötik alışkanlığı ve bilgisine göre yönlendirilebilir. Ancak mezoterapide kullanılacak olan ilaç dozu az olmalıdır. Çünkü mezoterapide amaçlardan biri, vücuda az ilaç vererek hastalığı iyi etmektir. Mezoterapide kortizon diye bilinen ilaçların yeri yoktur.

Eklem kireçlenmelerinde (artoz) mezoterapinin yeri nedir?

Artroz, bir mafsalın yüzeylerini oluşturan kıkırdak dokusunun, yaşa veya başka bir nedene bağlı olarak incelmesi ve dejenerasyonudur, şiddetli ağrılara yol açabilir. Şunu hemen hatırlatalım ki bir eklemin, herhangi bir hastalığa uğramaması veya üzerinde şişmanlığa bağlı bir yük olmaması halinde, ortalama ömrü yüz yıldır. Başka bir ifade ile yaşa bağlı artroz, daha az olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir eklemin erkenden yaşlanması, fazla kilodan ayrı olarak, geçirilen romatizmal veya iltihabi bir hastalığa, eklemin bir travmaya uğraması sonucu bu bölgede meydana gelen kırık ve çıkıklara, doğuştan bir kısım deformitelere v.s. e bağlı olabilir. Fakat, özellikle ülkemizde, kilo fazlalığına bağlı artrozlar en çok karşımıza çıkan grubu oluştururlar. Şeker, ekmek ve yağlı gıdaların gerektiğinden fazla tüketilmesi, ülkemizdeki şişmanlık probleminin en önemli nedenidir. Artroz mezoterapinin en fazla etki ettiği hastalıklardan biridir. Artrozları bölgelerine göre incelemekte yarar vardır. Şöyle ki:

Boyun (Servikal bölge) kireçlenmeleri:
Otuzlu yaşlardan itibaren şikayetler verebilir. Baş ağrısı (bazen yarım baş ağrısı), baş dönmesi, kulak çınlaması, sırta, omuz ve kollara vuran ağrılar ortaya çıkabilir. Boyun kireçlenmesi, bu bölgedeki adale krampı ile birlikte olunca, çok şiddetli ağrılara yok açabilir. Grafiklerdeki belirtiler çok hafif olmasına rağmen şikayetler bu adale spazmından ötürü dayanılmaz derecede olabilir. Verilen ilaçlarla adalelerdeki spazm çözüldüğünde, hastada hemen bir rahatlama görülür. Bu tedavi ile birlikte uygun şekilde masaj, adalelerin aktif ve pasif hareketleri, diğer bir kısım fizyoterapi yöntemleri tatbik edilebilir.

Omuz artrozu:
Omuz kireçlenmesi az görülür, ancak omuzda yumuşak dokulara ait hastalık sayısı pek çoktur. Bunların çoğuna mezoterapi veya fizik tedavi yöntemleri fayda verebilmektedir.

Sırt bölgesi (dorsal bölge) kireçlenmeleri:
Kürek kemeği civarındaki ve sırttaki ağrıların nedeni olabilir. Osteoporoz (kemik zayıflaması) ile birlikte olunca ağrılar daha şiddetli olur. Mezoterapi bu bölgedeki kireçlenmeye çok yararlı olmaktadır.

Bel bölgesi (lomber bölge) kireçlenmeleri:
Sırtın alt bölgelerinden başlayarak, belden aşağıya bazen de uyluk ve bakacaklara vuran (siyatik tarzındaki v.s.) ağrıların nedeni olabilir. Bu ağrı çok şiddetli olursa böbrek civarındaki alana da vurabilir. Şiddetli ağrılı hallerde yatak istirahati ile birlikte medikal tedavi yararlı olacaktır. Daha sonra bele ve siyatik sinir ağrısı varsa, bu sinirin seyrettiği hat üzerinde yapılacak mezoterapi seansı hastayı rahatlatabilir. Şüphesiz ki hekimin burada, ameliyat gerektirecek bir disk hadisesini ve sinir basısının olmadığından emin olması gereklidir. Mezoterapi adale ve ligamentlere bağlı bel ağrılarında da uygulanabilir.

Kalça eklemi kireçlenmesi(koksartroz):
Hareketleri kısıtlayan ve sakatlık oluşturan bir hastalıktır. Mezoterapiye çok az duyarlıdır. İleri derecedeki kireçlenmede ameliyat düşünülmelidir. Mezoterapi, ancak ameliyat tarihine kadar hastayı rahatlatmak amacıyla uygulanabilir.

Diz kireçlenmeleri (gonartroz):
Ameliyat gerektirmeyen diz kireçlenmesi, mezoterapinin en iyi etki ettiği hastalıklardan biridir. Bu kireçlenmelerde, ameliyat gerektiren, ancak ameliyatı hiç düşünmeyen veya ileri bir tarihte arzu eden hastalara yapılan mezoterapiden bile , belli bir oranda fayda görülebilmektedir. Diz kireçlenmesi bulunan hastalar genellikle kilolodur. Mezoterapi ile birlikte bu hastaların kilo vermeleri ve baston kullanmaları uygulanan tedavinin etkililiği açısından çok yararlıdır.

Ayak kireçlenmeleri:
En çok birinci parmakta görülür. Genellikle şekil bozukluğu da vardır. Çoğunlukla ameliyat gereklidir. Uygulanacak mezoterapi şekil bozukluğunu ortadan kaldırmaz, ağrıyı ve varsa şişliği azaltabilir.

El parmak kireçlenmeleri:
En çok birinci parmağın kök kısmındaki eklemde olur. Diğer parmakların özellike uç kısımlarında ve en çok kadınlarda görülür.

Kireçlenme uzun yıllar ilaç kullanımını gerektiren ve sakatlık yapabilen bir hastalıktır. Bu hastalıklarda mezoterapinin küçük iğneleri, sadece eklem üzerine değil bu civardaki kas, tendon, bağların bulunduğu ve ağrıların yayıldığı cilt bölgesine de enjekte edilmektedir. Kireçlenmelerde mezoterapi, ağızdan ilaç almak istemeyen, mide rahatsızlığı olanlarda veya alıp da fayda göremeyen hastalarda yapılabilecek, ciddi yan etkisi olmayan en iyi tedavi yöntemlerindendir.

Ayrıca şunu bilelim ki, kireçlenme, bugün tıbben ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir, ancak kireçlenme ile ilgili şikayetler yoksa, kireçlenmenin vücuda bir zararı yoktur. Kireçlenmenin tedavisi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mutlaka hastalara, önerilmesi ve yaptırılması gereken bir şey vardır ki, o da kireçlenmenin bulunduğu bölgenin adalelerinin, verilecek uygun egzersizlerle kuvvetlendirilmesidir.

 Ancak bu adale kuvvetlendirici egzersizler, çoğu zaman yanlış yapıldığı gibi ağrıların olduğu zamanlarda değil, ağrıların olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. Adaleleri güçlü olan bir kişinin kireçlenme ile ilgili şikayetleri daha az olur.

Spor hekimliğinde mezoterapının yeri nedir?

Mezoterapi, ameliyat gerektirmeyen spor yaralanmalarında yaygın ve başarı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. İyileşme süresini öne alır. Mezoterapi ile, ağızdan verilene oranla takriben 50 defa daha az olmak üzere ilaç verilmektedir. Spor yaralanmalarında mezoterapi ile birlikte gerekiyorsa soğuk tatbikat, ilgili bölgenin istirahat ettirilmesi, bandajlama v.s. ihmal edilmemelidir. Mezoterapi ile tedavi edilebilen spor yaralanmaları şunlardır: Travmaya bağlı olarak adale liflerinin gerilmesi, adale kasılması, kramplar, hafif adale ezilmeleri, adaleleri kemiklere bağlayan ve tendon diye bilinen yumuşak dokuların mikrobik olmayan iltihapları (tendinit), ayak bileği-el bileği ve diz burkulmaları ve burkulmalara bağlı daha sonra devam etmiş olan ağrılar, tenişçi ve golfçü dirseği diye bilinen hastalıklar, bel burkulması ve leğen kemiğinin ön tarafındaki ağrılar, diz kapağının kıkırdak dokusu hadiseleri ve nihayet ameliyat edilmiş ama hafif ağrıların kaldığı bir kısım cerrahi müdahalelerden sonraki şikayetler. 

Selülit nedir ve nedenleri nelerdir?

Halk arasanda “selülit”, tıp dilinde “hydrolipodystrophy” olarak bilinen bu hastalık, cilt altında bulunan yüzeysel yağ dokusunda bulunan ve adiposit diye isimlendirilen hücrelerin içlerindeki yağ hacminin ve miktarının artması ile karakterizedir. Hacmi büyümüş bu hücreler bu bölgedeki küçük kan damarcıklarını sıkıştırırlar ve böylece bu bölgedeki dolaşımı bozarlar. Selülit dokusu genellikle ağrılı, sert (bazen yumuşak) ve yoğundur.
Selülitin kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak kolaylaştırıcı faktörler vardır. Bunlar:

 • Kötü beslenme: Şeker, çikolata ve alkolün fazla tüketimi, unlu ve yağlı gıdalarla beslenme, az su içme, düzensiz öğünler selüliti davet eder.
 • Modern hayat, selülite elverişli bir ortam oluşturur. Sinirsel gerginlik (stres), atmosfer kirliliği, aşırı tütün kullanımı, yoğunluk, fiziksel egzersizlerin yapılmadığı sedanter yaşam v.s. de selülite neden olabilir. Kronik (müzmin) kabızlık da selülitin temel nedenlerindendir.
 • Bir kadının bazı dönemleri, selülitin oluşması için bir ortam oluşturur: Bunlar kadın organizmasının hormonal dengesinin değiştiği dönemlerdir.
 • Bazı ilaçlar: Bazı hormonal ve tansiyon düşürücü ilaçlar buna örnektir

Selülit vücudun bir veya birden fazla bölgesinde ortaya çıkabilir. Özellikle yerleştiği bölgeler: Kalçaların dış-iç ve arka kısımları, karın bölgesi, sırtın alt kısımları, kolların iç-arka ve üst kısımları, ayak bilekleri, kürek kemiği civarıdır.  

Selülitlerde mezoterapinin yerin nedir?

Sık görülen, ancak hiç de hoş olmayan bu hastalıkla mücadelede rejim, masaj, jimnastik ve su yosunu banyoları arzu edilen faydayı çoğunlukla vermez. Selülit için en iy itedavi lokal bir tedavidir ve bu tedavi genel tedavi ile birleştirilmelidir. Lokal tedavilerin en iyi lerinden biri mezoterapidir. Genel tedavi ile de bir kısım fonkiyon bozukluklarının tedavisi kastedilmektedir. Tedavide başarıya ulaşmak için, hastanın gerçek ve derin motivasyonlarını sağlamak, yaşantısını tanımak gereklidir.

Mezoterapiden önce, tedavi edilecek bölgeler tesbit edilir. Hastanın boy ve ağırlığına bakılır. Kilo fazlalığı varsa hastanın beslenme alışkanlığına uygun bir diyet vermek gereklidir. Duruma göre açlık kan şekeri, kolesterol tayini v.s. istenebilir. Kişi yeterli ve dengeli beslenmelidir. Sedanter (az hareketli) yaşantı selülite ortam oluşturur. Bacaklardaki dolaşım bozukluğu, kabızlık, aylık adetlerdiki düzensizlik ve aşırı tütün, kahve ve tuz tüketimi de selülitin kolayca ortaya çıkmasına sebep olur.
Selülitlerde kullanılan ilaçlar daha ziyada dolaşımı artıran ve yağları eriten maddeleri içerir. Mezoterapi selülitlerde son derece etkin bir yöntemdir. Tedaviden sonra hem bedende bir küçülme olur hem de “portakal kabuğu” veya “pirinç taneleri” diye tabir edilen selülit dokusundaki yüzeysel görüntü de kaybolur ve cilt düz ve parlak bir hal alır.
Eğer bir kadın bıktırıcı selülit yükünden kurtulmak istiyorsa, hayatının düzenini mutlaka uygun bir hale sokmalıdır. (fiziksel egzersizler, relaksasyon, sağlıklı beslenme, tütün ve alkol kullanımının azaltılması veya bırakılması bu çerçeve içinde müdalaa edilir.)
Mezoterapi, tercihen duştan sonra kullanılmak zere sirkülasyonu stimüle eden kremlerle yapılan günlük masajlarla bütünmeştirilebilir. Tedavi yan etki yok denecek kadar azdır, tolerans mükemmeldir. Kullanılan ilaçlardan birine karşı bir allerji söz konusu ise yapılan bölgede biraz kızarma meydana gelmektedir. Bu da genellikle kısa zamanda geçmektedir. Ayrıca bu allerjik reaksiyon çok nadirdir. İlgili ilaçı değiştirmekle gerekli önlem alınmış olur. Başarılı bir tedaviden sonra selülitin yeniden çıkmaması için kişilerin “hayat hijyeni ve düzeni” kurallarına uyması gereklidir. Ayrıca bu kişilere idame tedavisi olarak 3 ve 6 ay ara ile birkaç seansın yapılmasında yarar vardır. 

Mezoterapide başarı oranı ne kadardır?

Mezoterapi, kortizon içermeyen ve hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken tedavisel veya semptonlara yönelik ilaçların hasta veya ağrıların olduğu bölgeye verilmesi yöntemidir. Teşhisi ve endikasyonu doğru koyan bir hekim, belli bir eğitimden geçmişse ve mezoterapiyi kuralına uygun yapıyorsa, başarılı olmaması için bir sebep yoktur. Başarılı olabilmek için mutlaka tıbbi eğitimden geçmek ve belli bir tecrübeye sahip olmak gereklidir. Ayrıca mezoterapi uygulayan hekimin, tedavi ettiği hastalığı iyi tanıması şarttır. Çok sayıda ve farklı branşlarla ilgili hastalıkların, aynı hekim tarafından tedavi edilmeye çalışması başarı oranını azaltabilir. Çünkü aynı hekmin birçok branşla ilgili hastalığı tamamen bilmesi çok zordur.
Mezoterapiye “her derde deva” gözüyle bakmamak gerekir, ancak gerçekten zaman zaman mucizevi sonuçlar alınmaktadır. Mezoterapi için başvuran hastaların çoğu başka pekçok tedavi gördüklerini, çok miktarda ilaç kullandıklarını, ancak yeterince fayda görmediklerini ifade etmektedirler.
Çünkü bölgesel ve ağrılı bir hastalık için, ağızdan alınacak hap, ya da fitil, ampul şeklinde kullanılacak ilaçların tedavisel veya ağrıları kesme etkisi yetersiz kalabilmektedir. Bunu günlük çalışmalarda kolayca gözlemek mümkündür. Ağızdan fazla ilaç kullanan hastaların önemli bir bölümünün mide şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Sadece kireçlenmeye bağlı ağrıları olan bir hasta, ağızdan ortalama günde 2 tablet (draje v.s.) alırsa yılda 700’ü; üç tablet alırlarsa 1000’i aşkın tablet almış olur ki, bunun mideye ve vücudun diğer bazı organlarına verebileceği zararı tahmin etmek hiç de zor değildir. Bu hastaların diabet, hipertansiyon, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, bir kısım mide-barsak şikayetleri ve osteoporoz için de başka ilaçları da alabilecekleri dikkate alınırsa, durumun çiddiyeti daha da kolay anlaşılır. Bu nedenle,  eğer mezoterapi bir hastalığın tedavsini sağlıyor veya ağrıları ortadan kaldırıyorsa, bunun hastaya sağladığı başka yararlar da vardır. Çünkü hastalığın tedavisi ile birlikte hasta, devamlı ilaç almaktan kurtulmuş veya çok az miktarda ilaç almak durumunda bırakılmış olur ki bunun da, hastanın genel sağlığı açısından çok büyük bir önemi vardır. 

Mesoterapi uygulamalarında aldığımız sonuçlar nedir?

Mezoterapi Türkiye’de 2001 yılı itibariyle takriben onbeş yıldan beri uygulanmaktadır. Tarafımdan da bu tedavi Haziran 1987’den beri tatbik edilmektedir. Hastalarımızın önemli kısmı kireçlenmeleri olan kişilerdi. Daha az bir kısmını da ameliyat gerektirmeyen adale, tendon ve bağlarla ilgili hastalığı, siyatik tarzında ağrı, bölgesel kemik erimesi (lokalize osteoporoz), ayak bileği burkulması, tetik parmak şikayeti olan hastalar oluşturuyordu. Hastalarımın bir bölümü de selüliti olan kişilerdi. Bana en çok boyun, bel ve diz kireçlenmesi olan hastalar başvurdu. Boyun, bel ve ameliyat gerektirmeyen diz kireçlenmesi olan hastalarda, ağrıların hasta tarafından farkedilir derecede azalması veya ortadan kalkması oranı %90 civarında idi. Bazen aynı hastanın birden fazla bölgedeki kireçlenmesine uygulandı. Tedavi ile birlikte, hastalara önerilen bir kısım tavsiyelere uyulması, tedavide alının olumlu sonuçta etkili oldu. Kilolu hastaların uygun bir diyetle fazla kilolarını vermeleri konusunda yardımcı olundu. Hastalarla uygun bir diyalog sağlanmaya çalışıldı.
Kireçlenmenin dışında yumuşak doku rahatsızlıklarına yaptığımız mezoterapik uygulamalardan aldığımız sonuçlar, yukarıda belirtilen orana yakındı. (Kesin sayı ve oranlar bazı bilimse kongre ve mecmualarda belirtilmiştir).Son birkaç yıldır mezoterapi uyguladığımız selülitli hastalardan aldığımız sonuçlar da son derece olumludur ve başarı oranı çok yüksektir. Selülit de mezoterapinin en çok etki ettiği hastalıklardan biridir.

Gebelikte ve lohusalıkta, emzirme döneminde mezoterapi uygulanabilinir mi?

Adet ve emzirme dönemlerinde uygulanabilir , gebelikte  ise her hangi bir yan etkisi görülmemekle birlikte tavsiye edilmez.

 Kaynak : Op.Dr.Nurettin Ümit Özak
                Ortopedi-Travmatoloji Uzmanı
                www.mezoterapi.org

 

 

                                                                  Geri 

 

Osteoporoz ,kemik erimesi genel bilgiler
Hormon,Mezoterapi Ve Menopoz Selülit Kireçlenme tedavisi
Mezoterapiyle Cilt Bakımı Boyun Fıtığı Bel Fıtığı
Bel Fıtığı, Bouyun Fıtığı Mezoterapi Tedavisi Ameliyatı Ücreti Ücretleri

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +