e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Cinsellik
 


 

Doğuştan Cinsel (Seksüel) Gelişme Bozuklukları
Hermafrodit ( Çift Cinsiyet)

Genital organlardaki gelişme bozuklukları genetik hastalıklardan, hormonal bozukluklarda (fetal endokrin bozukluklar) veya genital organların gelişmeleri sırasında ortaya çıkan emriyolojik bozukluklardan kaynaklanmaktadır.
İnsanlarda Normal Cinsel Farklılaşım Nasıl Olmaktadır?
Seksüel, cinsel  gelişme anomalileri daha kolay anlaşılabilmesi için normal seksüel farklılaşmayı kısaca gözden geçirmek gerekmektedir.
Gonadların (Kadında Ve Erkekte Yumurtalıklar) Gelişimi Nasıldır?

Öncelikle farklılaşmamış olan gonadlar embriyonel dönemin 4-5 haftasında çölom epitelinin önünde ilk taslak olarak ortaya çıkar. Bu taslak içinde daha sonra korteks ve medulla belirir. Erkekte medulla gelişirken korteks represe olur. Dişide ise korteks gelişir medulla represe olur. Yolk kesesinden felen primordial ferm hücrelerinin gonodal gücü embriyonel gelişmenin önemli basamaklarından biridir (5-6 hafta). Bu gerçekleşmediği takdirde gonadlar gelişmini tamamlayamazlar, gonadal agenezi gelişir ve overler birer bant halinde ( streak gonad) kalır.
Gonadların erkek veya dişi yönde farklılaşmasını esas olarak belirleyen kişinin genetik özelliğidir. Overlerin gelişimi için sadece XX kromozomu yeterlidir. Zaten gonad bir uyarı gelmediği takdirde dişi yönünde farklılaşmaya programlanmıştır. Erkek bir fetusta gonodal farklılaşma için özel bir uyarı gereklidir. Bu uyarı Y kromozomunda HY antijeni ile TDF dir.
İç genital organların gelişimi
İç genital sistem bilindiği üzere Wolf ve Müller kanallarında oluşur. Erkek yönünde farklılaşma, Y kromozomu varlığında gonadların medullası gelişir ve testis  yönünde farklılaşma olur.Testisten salınan testosteron hormonu wolf kanalının epididin vezika semidis ve vas deferans yönünde farkılaşmasını sağlar.Ayrıca yine testisten salınan MİF ( Mullorian duct inhibiting substance), müler kanalının baskılanmasına  neden olur.
MIF yokluğunda müler kanalı gelişerek Tubalar, Uterus ve Vagenin 2/3 üst kısmı oluşacaktır. Fonksiyonel testis yokluğunda iç genital sistem dişi yönünde gelişecektir.
Dış genital organların gelişimi
Hem erkek hem dişi yönde gelişme potansiyeline sahip dış genital organ taslakları arasında urogenital sinüs, labioskrotal kıvrımlar ve genital tuberkül sayılabilir.
İç genital organların gelişiminde olduğu gibi burada da uyaran gelmediği takdirde dişi yönde gelişme olur. Labiumlar, klitoris ve vaginanın 1/3 alt kısmı oluşur. Erkek yönde farklılaşma için gerekli uyarı testosteronun kendisidir. Ancak dış genital organların farklılaşması için testosteronun periferik dokuda 5
µ redüktaz enzimi yolu ile DHT’a (dehidrotestosteron) dönüşmesi gerekir. Dış genital organların erkek yönde farklılaşmasını sağlayan DHT’dur. Bu hormon etkisi ile genital tüberkül penise, labioskrotal kıvrımlar skrotuma ve urogenital sinüs üretra ve prostata dönüşür. Eğer yeterli testosteron yapımı yok ise veya 5µ redüktaz enzim sisteminde bir defekt varsa, androjenik uyarı olamayacağından dişi yönde gelişme olur. Böylece genital tüberkül klitorise labioskrotal kıvrımlar labium majusa ve urogenital sinüs labium minuslara dönüşür.
Dişi fetus kritik gelişme döneminde eğer olumsuzluklara  maruz kalırsa dış genital organlarda farklı derecelerde maskülinijenasyon (erkekleşme) olabilecektir. (klitoris hipertrofisi, dabiumların skrotuma benzemesi). Bu olguların gonadları dişi özelliklere sahip olduğundan MIF gibi içermezler ve müler kanalı gelişir, iç genital organlar dişi görünümündedir.
Erkek embiroyada 12. haftaya kadar yeterli androjen aktivitesi olmazsa dış genital organlar da da erkek yönünde gelişme yeterli olamaz.

Dişi Psödohermafroditizm (Kadında Yalancı Çift Cinsiyet) Nedir?
46 XX ve dişi yönde farklılaşmış gonadlara sahip olmalarına rağmen normal bir dişi gibi gelişmezler. Etyolojide genetik, teratojenik faktörler ve gen mutasyonları rol oynamaktadır. Adrenal hormonların biyosentezinde rol oynayan 21 kritoksilaz, 11-b hidroksiloz ve 3b dehidrogenoz eksikliklerinde adrenalde kortizol yapımı yetersiz kaldığında hipofizden ACTH salınımı artar. ACTH’nın artması ile kortizol prekürsorleri artar, bunlardan da androjen yapımı gerçekleşir. Sonuç olarak organizmanın kortizol düzeyini yükseltme çabası yüksek miktarda androjen yapımı ile sonuçlanır.
Dişi Hermafroditizim Yapan Nedenler Nelerdir?

1.      Enzim defektleri

2.      Gebelikte alınan dışarıdan eksojen androjenler, erkeklik hormonları

3.      Androjenik, erkekelik hormonu benzer  etkiye sahip gebelikte  propenton kullanımı

Tedavide Ne Yapılır?
Kortizol verilir. Böylece artmış olan ACTH nin inhibisyonu sağlanır ve prekürsolerin birikimi azaltılabilir. Dış genital organlardaki anatomik bozukluklar cerrahi olarak düzeltilmelidir

Erkek Psödohermofroditizm (Erkekte Yalancı Çift Cinsiyet) Nedir?
Genetik (XY) dir testis vardır, ancak dış genital organlar normal erkek tipi gelişmez, daha çok dişi görünümündedir.
Gonodlar testis olup testosteron üretirler.Bu hastalarda hedef dokularda androjen reseptörleri veya testosteronu dehidrotestosterona dönüştüren enzim yokluğundan dolayı androjen etisi olmaz ve kadınlık  belirtileri gelişir. Bu hastalarda pubik kıllanma görülmez. Uterus yoktur ve vajen iyi gelişmemiştir bir çıkmaz şeklindedir. Meme normal kadınlardaki gibi gelişir çünkü testosteron periferik yağ dokusu ve meme dokusunda anomaliye olarak estradiole dönüşür. Gonadlar yani testisler ya abdomende ya da inguinal kanaldadır. Tüm hormonal değerler normal erkek bulgularındadır. Tanıda kesinlik koymak için karyotip yapılmalıdır. Y kromozomu taşıyan bu hastalarda %20 oranında gonadda malgnite (disgerminom) , kansere dönüşüm riski olduğunda gonodlar yani yumurtalıklar  çıkarılmalıdır. Ancak kansere dönüşüm  riski 20 yaşından sonra belirgindir. Yumurtalıklar çıkarıldıktan sonra bu hastalarda hormon  replasman tedavisi yapılmalıdır ve cinsel  fonksiyon içinde cerrahi olarak vagina (neovajen)  yapılmalıdır. Bazı hastalarda kısmi androjen duyarsızlığı vardır. Bunlarda puberta kadın tipinde olur, ancak klitoris büyümesi, hipospadias labuskrotal füzyon gibi değişik görülebilir. Bu gruba giren olgularda dums, gibert-Droyfus ve Reiffnstein gibi sendromlar tanımlanmıştır.

Turner Sendromu  Nedir?
Turner sendromu vakaların bazılarında X kromozomu cismi olmadığından “gonodal disgenezis”, “gonodal agenezis”, “gonodal aplazi” gibi isimler verilmektedir. X kromozomunundan veya kısmi kaybı bu sendroma yol açmaktadır. Turner sendromlu vakaların büyük kısmı intrauterin hayatta, anne karnında iken  kaybedilir. Zigotlar da bu kromozom anomalisinin görülme oranı %0.8 dir ve bunların %3’ünde canlı doğum görülür ki bu durumda toplumdaki insidansının 1/5000 olduğu tahmin edilmektedir
Gonodlar bu sendromda fibröz bu yapı olarak görülmesinden dolayı “streak” gonod olarak adlandırılır ve primer amenore vardır.
Boy kısalığı, el ve ayaklarda geçici konjenital lenf ödem, hipoplazik meme uçları, kalkan göğüs, belirgin kulak, dar maksilla ve damak, küçük mandibula, epikortus, kısa ve yele boyun, kubitis valgus, medial tibial ekzostoz, metatars ve metakorplas kısa olması özelliklerindendir.4.ve 5. parmaklarda kısalık görülebilir. Böbrek anomalikleri ve aorta koartasyonu, işitme bozuklukları, diabetes mellitus, hashimoto tiroiditi ve renk körlüğü normal popülasyona oranla daha sık görülür. Zeka gelişimi gene normaldir, ancak hastalarda algılama ve motor organizasyon problemleri görülebilir.
FSH, LH düzeyleri gene 30 miu/ml nin üzerinde ve estradiol değerleri 20 miu/ml ün altındadır.  Kesin tanı kromozom analziyle konur. Tedavide hormon verilir, ancak bu tedavi epifizlerin füzyonuna yol açacağından tedaviye boy uzaması durduktan sonra başlanması veya estrojen dozunun önce düşük tutulması daha uygun olur.

Klinefelter Sendromu Nedir?
Klinefelter sendromu erkeklerde en sık görülen kromozom bozukluğudur. Canlı erkek doğumlarda 1000 doğumda 1 görülür. En az iki X kromozomu ile birlikte bir veya birden fazla Y kromozomunun görülmesi ile klinik bulgular ortaya çıkar. En sık görülen karyotip XXY dir. X kromozom sayısı arttıkça zeka geriliği ve fenotipik dış görünüşteki  bozukluklardaki artma belirginleşir.
Bu sendromda testisler normalden küçüktür, azospermi ve jinekomasti (kadın tipi meme gelişimi) vardır. Hastalar genellikle uzun boylu ve zayıftır. Kriptorşidizm ve hipospadias görülebilir. Hastalar da mental retardasyon (seka heriliği) , kişilik bozuklukları da görülür. Testosteron düzeyleri nomalden düşük, FSH ve LH yükselmiştir.

Gerçek Hermafroditizm (Gerçek Çift Cinsiyet) Nedir Ve Nasıl Oluşur? Tedavisi Var Mıdır?
Hermofroditizm (çift cinsiyet) kadın ve erkek fenotipik (dış görünüş)  özelliklerinin bir arada bulunmasıdır. Testis ve overe ait dokuların bir arada bulunması halinde gerçek hemofrodizm olarak adlandırılır. Hastaların çoğunda koryotip 46 XX dir.
Hermafrodizmde etyoloji , sebep kesin değildir, ancak hastaların bir kısmında mozaisizim (bir canlıya ait dokuların iki farklı zigotun birleşmesiyle oluşmasıdır) sık görülür. Bu hastalarda X kromozomlarından bir tanesinde bir Y kromozomu parçasının translokasyonunu etyolojide bozuk olduğu zannedilmektedir. Gerçek hermofrodizm tanısı için overde folliküllerin ve iyi differansiye testis dokusunun gösterilmesi gereklidir. Nadiren bir tarafta over diğer tarafta testis vardır.%90 anormal uterus vardır, genellikle meme gelişimi normaldir. Ambigius genitalia vardır ( hem erkeklik hemde kadınlık dış genital organları birlikte bulunması). Gerçek hermofroditizm olanlarda tedavide amaç dış görünüme ve hastanın o anına kadarki yetiştirilişine en uygun özelliklerinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla operasyonlardan ve hormon tedavilerinden yararlanılabilir. Gonodlarda ileride neoplazi (kanser) gelişme riski yüksek olduğundan cinsel gelişim tamamlandıktan sonra çıkartılmalıdır.

 

                                             Geri             

 

Erkek Cinsel Anatomisi
Kadın Cinsel Anatomisi
Anne Karnında Cinsel Gelişim
Homoseksüellik , Eşcinsellik Nedir?
Cinsel Bölge Anomalileri Nelerdir?
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   ! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +