e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Genel Jinekoloji
 


 

Kadın Hastalıkları Ve  Jinekolojide
Ultrasonografi Kulanımı
"Ultrason"

 

Tanıdaki mükemmel doğruluğundan,hasta güvenirliliğinden ve maliyetin düşük olmasından dolayı ultrason( USG) obstetrik ve jinekolojik patolojilerin değerlendirilmesinde son yıllarda vazgeçilmez bir araç olmuştur.Günümüzde değişik teknolojide ultrasonografi cihazları mevcuttur ve bunlardan büyük bir kısmı hastaların yatağında veya muayene odasında incelenebilmesine olanak sağlayan mobil  yapıdadırlar.Yüksek gösterim kabileytli,rezulasyonlu real -time ultrason hem  fetal yapıyı hem de genital organkları değerlendirmede ve son derece başarılıdır.

Fetal anormallikleri ve genital patolojileri   değerlendirmede bir çok durumda hiç bir diagnostik  test (örnek: Komputarize tomografi, MRİ, fetoskopi) ultrasonografinin sağladığı etkinliği ve güvenirliliği sağlayamaz.

Ultrasonografinin (ultrason)Çalışma Prensibi Nedir?
Normal işitebilir ses frekansından daha yüksek noniyonize ses dalgası frekansları ultrason transdüserinden (kristal) yayılmaktadır. İletimler arasında transdüser değişim göstererk yansıma alıcısı gibi görev yapmaktadır.Ses dalgıları organ ve dokulara çarpıp yansıyarak değişik amplitüdlerde yansımalar olarak geri dönmektedir.Ultrason dalgalarının orgini ve geri dönmesi sırasında geçen zaman derinlik bilgisi olarak değerlendirmekte ve bu bilgi dönen ekonun amplitudu ile kombine edilerek , elektronik olarak bilgisayardaki iki boyutlu görüntüye (sonograma) ulaşmaktadır.Bilgisayar hemen real-time olarak monitore hareketli görüntülerin incelenebileceği şekilde yansıtmaktadır.

Ultrasonografik Değerlendirmede Kaç Tip Yöntem Vardır?
Jinekoloji ve obstetrikte (gebelik ve doğum bilgisi) iki ana ultrasonografi tipi genellikle kullanılmaktadır.Transabdominal ultrasonografi (TAS) ve endovaginal sonografi veya diğer bilinen ismi ile Transvaginal ultrasonografi(TVS) dir.İ simlerindende anlaşolacağı üzere  Transabdominal ultrasonografi (TAS)   pelvik organları  abdominal duvardan  ses dalgalarını geçirerek incelemektedir. Transvaginal ultrasonografi (TVS) tekniği  ile ise  prob vaginanın içine yerleştirilip ses dalgaları transvaginal yoldan ulaşmaktadır.Bu teknik ile yüksek frekanslı  transdesürler kullanıldığından ve pelvik organlara prob daha yakın olduğundan daha iyi görüntü elde edilmektedir.

ABDOMİNAL ULTRASON.
 


VAJİNAL ULTRASON.

Jinekolojide ( Kadın Hastalıklarında)  Ultrasonografi (USG) İle Neler Değerlendirilir?
Normal pelvis:
Abdominal ultrasonografi sırasında doldurulmuş  mesane ultrason dalgalarının  içinden geçebildiği akustik bir pencere gibi görev yapar.Muayeneden 1 saat önce  hastanın 3 veya 4 bardak su içmesi istenir. Transabdominal ultrasonografi (TAS) ile muayeneden sonra eğer Transvaginal ultrasonografi (TVS)  ile daha iyi değerlendirme gerekiyorsa  hastanın mesanesini boşaltması istenir ve takiben Transvaginal ultrasonografi (TVS ) ile değerlendirilir.Karın içindeki sıvı ve hareketli pelvik kitlelerin Transvaginal ultrasonografi (TVS)  ile değerlendirilmesi her zaman mümkün olamayacağından  Transvaginal ultrasonografi (TVS ) mutlaka  Transabdominal ultrasonografi (TAS)   ile birleştirilerek  kullanılmalıdır.
Uterus ( rahim) :Normal puberte, ergenlik sonrası uterusun sınırları düzgün olup  ölçüleri yaklaşık olarak 7x4x5 cm dir.Doğum yapma ile birlikte  bütün çaplarda uterus büyüklüğünün ortalama 1-2cm artmasına sebep olur .Madet gören  kadınlara göre adet öncesi dönemdeki çocuklarda uterus küçük olup  (3x1x1cm) serviksin uterusa oranı 2/3 tür.Menapoz sonrası uterus kalınlığı 1-2cm,uzunluğu 3-7cm kısalıp atrofiye uğramaktadır ve küçülmektedir. Ultrasonografi ile uterusun boyutu (büyüklüğü)  ,pozisyonu (duruş şekli), sınırları ,içeriği endometriyal kavite ve serviks (rahim ağzı) kolaylıkla değerlendirilir.
Sonografide myometriyum homojen yapıda olup  düşük ila orta derecede ekojeniteye sahiptir. Eko daki fokal bölgesel artışlar  ve uterus sınırlarındaki düzensizlik genellikle  myomlara (fibroid) bağlıdır.Bazen kalsifikasyonlar miyomlarla  birlikte tespit edilebilmektedirler.
İnce ekojenik çizgi merkezi uterin boşluğu tanımalamakta ve endometriyal iç
yüzeylerden oluşmaktadır.Menopoz sonrası  kadınlarda endometriyum incelenmekte ve ultrasonografide 5mm den fazla endometriyal kalınlık bir patolojiyi düşündermekte ve ileri tetkik gerektirmektedir.Endometriyal anormal kalılaşma ayrıca endometriyal hiperplazi, polip, karsinom veya adenomyozise eşlik edebilmektedir. Benzer şekilde endometriyal eko görüntüsü fokal olarak submukoz myomlarda,endometriyal poliplerde veya endometriyum kanserinde bozulabilmektedir.Endometriyal anormalliğin oluşması genellikle biopsi gibi tanısal işlemlere gereksinim duymaktadır.Adenomyozisli hastalarda genellikle tek sonografik bulgu uterusun tamamen  ve düzgün büyümesidir.
Servikste (rahimağzı)  oluşan skar veya tümörler tıkanma oluşturup hidrometra,vpyometra veya hematometra oluşmasına sebep olurlar.Bu durumda normal endometriyum ekosunun yerini sıvı görüntüsü almaktadır.Vagina seviyesinde oluşan bir tıkanma  (örneğin doğuştan kapalı- imperfore kızlık zarı,vaginal septum ve vaginal atrezi) uterus ve vaginada sıvı birikmesine neden olur (Hydrometrokorpus). USG de genellikle bu sıvı koleksiyonlarının oluşturduğu düşük düzeydeki eko (basit sıvı ekosu değil) kan, iltihap ve müsin tarafından oluşturulduğundan ayırd edilemez.Sıvının içindeki parlak refleksiyon havayı düşündürür ve eğer D&C (kürtaj)  gibi bir uygulama  yapılmamışsa enfeksiyon şüphesini arttırır.
Uterus didelfis,bikornis uterus veya uterus subseptus  gibi rahim anormallilikleri, sonografik olarak iki ayrı endometriyal eko ,görüntü varlığı ile saptanır.Bununla birlikte bu anomaliliklerin anatomik yapıları  MR  ile başarı ile gösterilebilmektedir.
Adneks (yumurtalıklar bölgesi) :Adnekslerile  overleri (yumurtalık) ,fallop tüplerini ve overlerin ligamanlarını (bağlarını, kordonlarını ) kast ederiz.Ligamanlar (bağlar, kordonlar) ve fallop tüpleri anormal olmadıkları sürece ultrasonografide görünmezler.Tubaların (tüplerin)  kandan (hematosalpenks) veya iltihaptan( pyosalpenks) veya sıvıdan (hidrosalpenks) dolayı dolup genişlemesi sonucu ,uterusa komşu arkada veya douglasta arkada içi sıvı dolu tübüler strüktürler şeklinde görülürler.Normal olarak doğurganlık çağındaki kadınlarda rahim arkasında  az miktarda sıvı vardır.Overler;periferinde küçük foliküler kistler içeren oval,solid,bir kitle olarak gözükür.Overlerin boyutları yaşa ve menstruel siklusun evrelerine göre değişir.Çocukluk döneminde overler küçüktür (1x1x1cm) ve volumu 1ml veya altındadır.Puberteye (ergenlik) kadar over ebadları artar ve normal over boyutu 2x2x3cm olup vulümü 10-12 ml dir.Menapozdan sonra over volumu azalarak 2.5 ml veya altına iner.


                                    
  Geri 

  

 

 

 

Miyom Nedir? Tanısı Nasıl Konur?
Pelvik enfeksiyon Ve Pelvik Abse
Yumurtalık Kistleri
Kadın Genital Sistemi Anatomisi
Jinekolojik Muayene
Over Kistlerinde Ultrasonografi Youtube Videosu Resimleri


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +