e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 

 
 

 

Endometiryozis Ve Kısırlık,Tedavi Seçenekleri Ne Olmalı?
 

 Orta ve ciddi endometriyoziste; pelvik anatomi bozulur. Uzun süreli ve ilerlemiş hastalarda kan sızması ve bunun organizasyonu, yaygın fibrozis, pelvik yapıların yapışması (frozen pelvis), Douglas bölgesi yapışması, tüplerin fimbriyal uçlarının tıkanması ve tüp ile overlerin şekil bozukluğu, tubal endometriyal dokunun tahribi olayları gerçekleşir. Sonuç kısırlık ve infertilitedir.

Endometriyozis sonucu ortaya çıkan kısırlık ve döllenme problemleri (subfertilite) iki bölümde incelenir. Bunlardan ilki rahimde oluşan Adenomiyozis ve ikincisi karın içindeki dış Endometriyozistir.

Kısırlık ve subfertiliteye yol açan primer değişiklikler rahim düzeyinde olup, sebebini bozulmuş olan sperm transportunda aramak lâzımdır. Bu yüzden  görülen yapısal değişiklikler, Endometriyozisin sebep olduğu fonksiyonel subfertilite ve kısırlığın derecesi ile doğru orantılıdır. Rahimdeki adenomiyotik değişikliklerin çapı ve dağılımının kısırlık üzerinde ne derece bir etkisi olduğu bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu kesin olarak belirlenememiştir. Yaygın adenomiyotik değişikliklerin, küçük bozukluklara kıyasla, döllenme üzerine daha fazla etkisi olduğu düşünülmektedir. Demek ki Adenomiyoz,s ilerledikçe gebe kalma şansı azalacaktır.

Hafif ve orta dereceli Endometriyozis bulunan kadınlarda uzun bir zamandan beri bir döllenme bozukluğu mevcutsa (Infertilite), bir yıl zarfında gebe kalabilme olanağı % 20 cıvarındadır. Buna karşılık sağlıklı kadınlarda bu oran % 90 cıvarındadır. Endometriyozisi olan  kadınlarda gebe kalma oranı uygulanan tedavinin cinsine göre değişir. Minimal Endometriyoziste rahim faktörleri önemli bir rol oynarlar. Kısırlığa yol açan diğer faktörler muhtemelen rahim boşluğunda spermaların Makrofajlar tarafından büyük miktarda fagosite edilmeleri (yutulmaları) ve Endometriyoziste sık rastlanan siklüs, adet  bozukluklarıdır

Endometriyozis Kısırlığa Nasıl Sebep Olur?

Yaygın yapışıklıklar ve tüplerde tıkanıklık olmasa da, endometriyozis kısırlığa sebep olabilmektedir. Karın içinde küçük bir iki peteşiyal ufak endometriyozis odağının infertilite (kısırlık) ile ilgisini açıklamak kolay değildir. Normalde karın içi peritoneal sıvı 5 ml’den azdır. Ovulasyonda bu salgı 20 ml’yi bulur. Endometriyoziste odaktan salgılanma ile sıvı miktarı artar ve içeriği değişir. Prostaglandinler artar. Ovulatuvar olaylar, tubal motilite-hareket, implantasyon ve luteal fonksiyonlarda bozukluk olur. %10-20 anovulasyon (yumurtama olmaması) gelişir. Follikül ve korpus luteumda yetmezlik (LH Reseptör yetmezliğine bağlı luteal faz defekti) gelişebilir. LUF sendromu ( Luteinized Unruptured Follicle) olabilir. Bu sendromda, bazal vücut ısısı, serum progesteron, endometriyal biyopsi normal olup, ovulasyon yoktur. Overde follikül çatlamaz. Peritoneal sıvı artmış olup, sıvıdaki estradiol ve progesteron düşüktür. LH piki sonrası ultrasoundda Graaf follikül iki günden fazla büyümeye devam eder. LUF normalde %5-10 olabilir. Yetersiz LH hormonu artışı  olur.
Karın içindeki peritoneal sıvıdaki makrofajlar, immünolojik olarak etkili olur, sperm fagositozu, yani spermlerin etkisizleşmesi de   gerçekleşir. Kompleman artışı da zigot implantasyonunu önler.
Artan prostaglandin rahim içindeki  irritasyonu arttırır. Gebe kalmada zorluk gibi endometriyozisli kadınlarda bu sebepten dolayı gebeliğin ilk üç ayında  düşük meydana gelebilmektedir.

Endometriyosiz ‘in Belirtileri Nasıl Olmaktadır?

En sık rastlanan semptomlar; dismenore, disparenü, kronik pelvik ağrı ve infertilitedir. Sekonder dismenore sebebidir. Yıllardır ağrısız adet gören kadınlarda, ağrılı adetlerin başlaması endometriyozisi düşündürmelidir.
Premenstruel ( adet önces) başlayıp, mentruasyon (adet) ile azalan sakral, belde  ağrı, retrovert uterusun sakral pleksus basısına bağlı ağrı olabilir. Endometriyozis yaygınlığı ile ağrı şiddeti arasında bir orantı yoktur.
Douglas ve sakrouterin bağ yapışıklıklarına bağlı disparoni, ilişkide ağrı  olabilir. Büyük kitlelerde pelvik bası hissi vardır.
Üriner ve intestinal tutulum sonucu hematüri (kanlı idrar), hematoşezi (kanlı dışkı)  , ağrılı defekasyon (dışkılama) , miksiyon ( idrar yapma)gelişebilir.
LFD sendromu varsa; premenstrüel lekelenme tarzı kanama, disfonksiyonel kanamalar; hipermenore, menoraji gibi adet düzensizlikleri  olabilir. Adenomiyoziste uterusun menstruasyonda kasılma eğilimi engellendiğinden açık kalan damarlardan daha çok kanama olur.
Üst solunum yolu (burun) tutumlu varsa; epistaksis (burun kanaması)  olur.
Sterilite ve infertilite gelişebilir. İnfertilite doktora en sık başvurma nedenidir.

Endometriyozisli Kadınların Muayene Bulguları Nelerdir?

Fizik muayenede rahim arkasında ağrılı nodül - kitle, ağrılı uterus kası, adezyonlara bağlı retroversiyon (rahim tersliği)  görülebilir. Rektovaginal muayenede; uterosakral ligamentte hassasiyet ve tesbih tanesi gibi yapı endometriyozise özgü bulgulardır.Endometriyoziste odak palpasyonda ele gelebilir. Spekulum muayenesi ile; vulva ve vaginadakilerin, tuşe ile Douglas’takilerin tespiti mümkündür.
Histerosalpingografide tüpler açık fakat yapışıktır. Belirli aralıklar ile histerosalpingografi çekilir. Tüpler bağırsak hareketlerine bağlı olarak yer değiştirir. Yapışma olmuş ise çekilen filmlerde tüplerin pozisyonu değişmez. Tüplerin açık fakat yapışık olması endometriyozise özeldir.
CA-125 yükselmiştir, ancak endometriyozis için spesifik değildir. Çünkü Müller kanalı ve çölom epiteli kökenli dokuların çoğu tarafından yapılmaktadır. Tedavinin izlenmesinde de değeri sınırlıdır.
Laparaskopi, laparotomide üstünde bağırsak ve omentum olan kitle görünür. Aralandıkları taktirde eritilmiş çikolata görünümü sıvı görülür. Tanıda en önemli yöntem laparoskopidir.

Endometiryozis Neler İle Karışabilir?
Ağrı ve infertilite yapan sebeplerden ayırt edilmelidir. Ayrıca tümörler, kistler, pelvik enfeksiyonlar gözden kaçırılmamalıdır.

Endometriyosis Ne Gibi Acil Durumlara Yol Açar?

Overdeki endometriyozis nadiren kendi etrafında dönerek kendini boğar ve torsiyone kist meydana getirir. Ayrıca patlayıp rüptüre olup şiddetli sancılar ile akut batın tablosuna yal açabilmektedir.

Tedavi seçenekleri Nedir? Kısırlık durumunda Ne Yapılabilinir?

Yaş, çocuk beklentisi ve klinik seyre göre farklıdır. Belirtileri hafif ve infertilite yoksa hasta gözlem altına alınır. Gözlem tedavisi ile %30-72 gebelik oranları bildirilmiştir.
NSAID (aspirin, indometazin, mefenamik asit) ile ağrıyı gidermek ve analjezi mümkündür. 6 ay doğum kontrol hapı  kullanımı (yalancı gebelik) odaklarda gerilemeye yol açar.
Ooferektomi (yumurtalıkların alınması)  ve postmenopozal dönem odaklarda gerileme yapar. Endojen estrojen ve progesteron azalınca odaklar geriler.
Yalancı menopozun ana ilacı; danazol (ethisterone; 17 alfa ethinil testosteron)’dür. Zayıf etkili androjendir. 3 cm’lik odakları baskılayabilir. Bazal gonadotropin seviyelerini etkilemez. Hipotalamik etki ile gonadotropin pikini engeller. Androjen steroid reseptörüne bağlanır. Androjenik stimülasyon ile antiestrojenik etkide bulunup odak gelişimini engeller. Seks hormon bağlayıcı globulin ve kortikosteroid bağlayıcı globbulin’e bağlanır. Testosteron serbest kalır. Bu şekilde etkide bulunur. Over enzim aktivasyonunu ve estrojen üretimini engeller. 4x200 mg/gün, 6 ay kullanılır. Kuvvetli bir  kontraseptiftir (doğum kontrol ilacı). Yan etkileri; androjenik – erkeksi etkiler, kilo artışı, hirsutismus, kas krampları, sıcak basmaları, akne, yağlı cilt, saç dökülmesi, memelerde küçülme, virilizasyon, ses kısıklığı ve kalınlaşması, saç kalınlaşması, ödemdir. Seste kalınlaşma yan etkisi irreversibldir.
Yalancı menopoz için GnRH agonistleri de kullanılabilir. Bunlar gonadotropin supresyonu yaparak hipoestrojenemiye ve anovulasyona yol açarlar. Sanki ilaçlar ile yumurtalıkların alınması gibi benzeri bir etki yaparlar.
Gestagen tedavisinde kullanılan, sentetik progesterondur. Tedavi süresi 8-10 ay kadardır. Progesteron estrojenin etkinliğini  bloke eder. Endometriyozis ise rezorbe olduğundan yeniden gelişmez.
Endometriyozise bağlı dismenore pelvik ağrının en etkili ilaçları Danazol ve GnRH agonistleridir.
Ciddi infertilite şikayetleri olanlarda konservatif olarak; genital anatomi ve organları korumak, endometriyal implantları yok etmek ve yapışıklıkları çözmek için laparoskopi, elektrokoter, CO2 laser kullanmı artık yaygınlaşmaktadır, bu işlemler sonrası genellikle ilaç tedavisi de verilmektedir.
Çocuk isteği olmayan, ağrının ön planda olduğu vakalarda rahimin ve yumurtalıkların alınması ameliyatı ( TAH+BSO) yapılır.
Tüm tedavi seçeneklerinden sonra östrojen ve proesteron baskılama  tedavisi mutlaka yapılır. Nüks şansı her tedavide vardır. Hiçbir tedavi %100 başarılı değildir. Yalancı gebelik oluşturılmasında başarı  %70,  yalancı menapoz oluşturulması tedavisinde de başarı yaklaşık  %90 ‘ dır.
İnfertilite, kısırlık kesin oluşmuş ise en iyi tedavi seçeneği tüp bebek, vitro fertilizasyon (IVF) uygulamasıdır.

 

 

                                                Geri 
 

Doğum kontrol hapları
Laparaskopi

Kısırlıkta Lazer Cerrahisi Kullanımı
Kısırlık Nedir? Ve Tedavisi
Gebelik Nasıl Oluşur?
Üstüne adet görme, üste adet olma
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +