e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 

 
 

 

Endometriyosis Tedavisinde Ne Yapılır?

 

Endometriozisin kesin ve kalıcı tedavisi yoktur. Uygulanan tedavilerin amacı ağrıyı gidermek ve gebe kalmayı sağlamaktır. Bu amaçla tıbbi (ilaçla) ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Tıbbi tedaviler endometriozisin östrojene bağımlı bir hastalık olması prensibine dayanır.Kısacası Endometriyozis durumlarında  rahimdeki değişikliklerin tam iyileşmesi imkânsızdır. Tedavi bir taraftan dış Endometriyozis odaklarına yönelik olmalı, diğer taraftan da hastanın şikâyetlerini giderebilmelidir. Bunların başında çocuk sahibi olma arzusu gelir. Genellikle tüm tedavi gayelerini aynı zamanda gerçekleştirme imkânı bulunmaz.

Ağrıları dindirmek için yumurtalık fonksiyonlarını durudurma  tedavisi uygulanmalıdır. Yumurtalık fonksiyonlarını uyarma  etmek için uygulanan hormon tedavisi ise şikâyetlerin artmasına yol açacaktır. Endometriyozisli  bir kadın çok kez uzun bir zaman müzmin bir hastalıkla yaşamak zorunda kalacaktır. Gayeye yönelik bir tedavi stratejisinin tesbiti çok önemlidir. Bunun için de hastalık hakkında etraflı bilgi sahibi olmalı ve tedavinin yönünü (çocuk sahibi olma veya ağrı tedavisi) belirlemek şarttır. Bazen şikâyetlerin şiddetli olduğu durumlarda, bunların kısa zamanda tedavisi ön plana alınır. Böyle durumlarda uygulanan radikal tedavi yöntemleri bazen çok ileriye giderler ve sonradan pişmanlık yaratırlar.Bu yüzden hastanın bu işin uzmanı bir kişi ile tedavi stratejileri ve hayat planlaması hakkında etraflıca konuşması şarttır.

Endometriozisin tıbbi tedavisi (ilaç tedavisi) nasıl yapılır?

İlaç tedavisinin prensibi yumurtalıklarda östrojenlerin etkilerini bloke etme veya endojen (vucütun kendisinin ürettiği) Östrojenlerin seviyesini düşürüp, bu hormonun Endometriyozis odakları üzerinde etkisini durdurmaktır. Bunun sonucu odakların büyümesi durup, oluşan nedbeler iyileşirler.

Gestagen (tabii Progesteron ve Nor-Testosteron’dan çıkarılan maddeler) ile yapılan tedavi 3 ile 6 ay arasında sürer. Tedavinin prensipi Hipofiz’in gonadotrop etkilerini azaltıp, Östradiol seviyesini düşürmektir. Bu şekilde yumurtalık fonksiyonu azalacaktır. Aynı zamanda Endometriyozis odaklarında bulunan Östrojen alıcı hücreler (reseptörler) az çalışacaktır. İlaveten yumurtalık Androjenler’inin (Androstendion ve Testosteron) etkisi yarıya düşecektir. Zira böbrek üstü bezinin ürettiği Androjenler bu tedaviden etkilenmezler. Bu hormonlar Endometriyozis odaklarında ve rahimdeki Adenomiyoz’da P-450 Aromatase yardımı ile Östrojene dönüşürler ve hücre gelişmesini canlandırırlar. Testosteron’un sentetik bir maddesi olan Donazol’un etkisi de benzeri şekildedir. Ayrıca bu madde vucütun iltihaplara karşı direnci üzerine de etkilidir.

GnRH-Analogları
tabii Gonadotropin releasing hormon (GnRH) dan çıkarılırlar. GnRH beyin tarafından salgılanıp hipofizde Gonadotropinlerin üretim ve salgılanmasını arttırır. Bunun devamı olarak yumurtalıklar da fazla çalışır. GnRH-Analoglar’ının özelliği hipofizdeki bu GnRH reseptörlerini tabii GnRH’dan daha uzun bir süre işgal etmeleridir. Bunun sonucunda tabii GnRH reseptör bulamaz ve Gonadotropin salgısı düşüp, yumurtalık fonksiyonları durur. GnRH-Analogları genellikle 3 – 6 ay süresince aylık depo enjeksiyonları şeklinde uygulanırlar. Bu tedavi altında kadınların kandaki Östrojen seviyesi postmenopoz devresi (ay halinden kesilme) gibi düşer.

Endometriyoziste  GnRH-Analogları ile tedavinin prensibi bir yandan yumurtalıklardaki Östrojen salgısını bloke etmek, diğer taraftan da yumurtalıkların kontrol ettikleri Androjen seviyesini kanda düşürmektir. Bu şekilde P450-Aromatase odaklarda Östrojen’e dönüştürecek madde bulamayacaktır. Bunun sonucunda dokularda lokal olarak Östrojen seviyesi düşüp, şeytan çemberi kırılacaktır. GnRH-Analoglarına ilaveten dışarıdan östrojenli ilaçlar verilir. Bunun gayesi GnRH-Analogları tedavisinin ateş basması, baş ağrısı ve kemik kalsiyum kaybı gibi önemli yan etkilerini hafifletmektir. Bu dışardan verilen Östojen Endometriyozis odakları üzerine ters bir etki göstermez.

Başta Dismenore  olmak üzere doğum kontrol hapları Endometriyozisin  şikâyetlerini hafifletirler. Doğum kontrol haplarının içinde bir Östrojen ve Gestajen karışımı bulunur. Hipofizin fonksiyonunu azaltıp yumurtalıkların çalışmasını durdururlar. Bunun sonucu rahim mukozası (iç tabaka) ve Endometriyozis odakları körelir. Gestajen tedavi de aynı şekilde bir etki gösterirler. Doğum kontrol hapları uzun süre aralıksız olarak alınabilir.

Aromatase inhibitörleri
P-450 Aromatase’nin etkisini bloke edip Androstendion ve Testosteron’dan Östrojen üretiminin önüne geçerler. Bu ilaçların etkisi hakkında henüz fazla bir tecrübe yoktur. Bunların doğum kontrol hapları ile birlikte uygulanmasının sonuçları merakla beklenmektedir. Bu yolla Östrojen yapıcı mekanizmaların durdurulması yanında, böbrek üstü Androjenleri de bloke edilecektir. Bunun sonucu olarak Endometriyozis odakların’dan üretilen Östrojen tamamen azalacaktır.

Hamilelik ve menopoz endometriozis oluşumunu engelleyen iki doğal durumdur.Hormonal tedavilerde amaç bu iki doğal durumu taklit etmektir. Her iki durumda da endometrium üzerindeki östrojen etkisi ortadan kalkacağından yanlış yerde yerleşmiş olan endometriyal dokunun da baskılanması beklenir. Yapılan çalışmalar endometriozisde uygulanan tıbbi tedavilerin ağrıyı gidermede etkili olduğu ancak kısırlık üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda tıbbi tedavi önerilmez.

Laparaskopinin endometriyosis tedavisindeki etkinliği nedir?

Bazen Endometriyozis bir kısırlık problemini çözmek için uygulanan laparoskopik bir girişim esnasında tesadüfen ortaya çıkarılır. Bu durumlarda çok defa minimal hafif derece  Endometriyoziz söz konusudur. Bazen de hastanın şikâyetlerinden Endometriyozis şüphesi uyanır. Bunu kanıtlamak için bir laparoskopik girişim uygulanır. Bu durumda kadın hastalıkları uzmanının hastasının şikâyetlerinin şekli ve lokalizasyonu, muayene bulguları hakkında girişimden önce bilgi edinmiş olması gereklidir. Ayrıca hastaya cerrahi tedavinin imkânları hakkında bilgi vermesi ve ameliyattan önce birlikte bir karar verilmesi uygundur. Hastanın şikâyetlerinin düzeltilmesi gayesini ön plana alınarak laparoskopik girişime gidilmelidir. Zira Endometriyozis odaklarının ortadan kaldırılması ancak cerrahi yolla mümkündür. Genellikle ilaç tedavisi ile – uygulandığı süre esnasında – ancak ağrılar giderilebilir.

Bu yüzden laparoskopik girişimden önce ağrılı noktaların iyi bilinmesi ve girişim esnasında titizce aranmaları gereklidir. İdrar torbası veya rahim ile barsak arasında yapışık bir periton örtüsü altında ağrılı bir odağın bulunması nadir olmayıp, bunun laparoskopik girişme esnasında gözden kolayca kaçma olanağı bulunur. Böyle odakların ve de Sakrouterin bağlardaki ağrılı nedbelerin tanımı ve cerrahi yolla temizlenmeleri hastayı rahata kavuşturur. Kısırlığa yol açan yumurtalıkların Endometriyomaları ve yapışıklıklar da cerrahi yolla temizlenmelidir. Teşhise laparoskopik girişim ile başlayıp tedaviye ilaçla devam edilmelidir.

Hangi durumlarda ameliyat yapılır?

 • Şiddetli endometriozis olgularında tercih edilmesi gereken tedavi yaklaşımı cerrahidir. Özellikle laparoskopik cerrahi tekniklerde yaşanan gelişmeler bu hastaların etkili bir şekilde tedavi edilmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin çikolata kisti çıkartılan hastaların % 50'si 6 ay içinde tedaviye gerek kalmadan hamile kalmaktadır. Anatomik düzenin yeniden sağlaması hem ağrının giderilmesinde hem de gebe kalabilme potansiyelinin arttırılmasında son derece önemlidir.
   
  Kısırlık nedeniyle tedavi edilen bir kadın cerrahi sonrası 6 ay içinde kendiliğinde hamile kalamamış ise bir sonraki seçenek yardımcı üreme teknikleridir. Eğer tüpler açık ise aşılama denenebilir. Aşılamanın da başarısız olduğu durumlarda ise son alternatif tüp bebek uygulamasıdır.
   
 • Endometriyozise bağlı oluşmuş karın içi yapışıklıkların ve çikolata kistlerinin tedavisi ameliyatla sağlanır.Ameliyat için öncelikle kapalı ameliyat olarak bilinen  laparoskopik  yöntem tercih edilmekle beraber özellikle ileri derecede karın içi yapışıklıkların varlığında karnın açılarak ameliyat edilmesi  (laparotomi ) gerekebilir.
   
 • Çikolata kistlerinin tedavisinde temel amaç kistin içinin boşaltılması ve kist cidarının çıkartılmasıdır. Özellikle laparoskopi esnasında kist cidarının tümüyle çıkarılması zor olabilir ve nüks olasılığı artabilir. Bazı durumlarda kistin sağlıklı yumurtalık dokusundan ayrılması mümkün olmamakta hatta  bu nedenle hastalıklı yumurtalığın tamamen alınması dahi  gerekmektedir.
   
 • Ailesini tamamlamış (çocuk istemeyen)  40 yaş üstünde bir kadında özellikle ağır ve nükslerle seyreden endometriyozis durumlarında rahimin ve yumurtalıkların tümüyle alınması kesin tedavi sağlaması açısından avantajlı olabilir.
   

Ameliyat sonrası nükslerin önlenmesi  için ne yapılmalıdır?

Endometriyozis kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır.Bunun nedeni ameliyat esnasında  gözle görülen bütün  odakların  çok iyi bir şekilde çıkarılmasına rağmen  mikroskopik odakların ameliyat sonrasında  tekrar büyüme eğilimlerinin güçlü olmasıdır. Doğurganlık çağında salgılanan östrojen ve progesteron hormonuna oldukça duyarlı olan bu odaklar belli bir süre sonunda yeniden şikayetlere neden olabilecek şekilde büyüyebilmektedirler.

Hangi kadında ne zaman nüks oluşacağını öngörmek mümkün olmamakla beraber tecrübeli ellerde yapılan bir ameliyat ve ameliyat sonrası kullanılan ilaçlarla nüks (tekrarlama)  oluşma olasılığının en aza indirilebilmesi mümkündür. Ameliyat sonrası nüksleri engellemek ve mümkün olduğunca geciktirmek amacıyla önerilen ilaçların ortak özellikleri endometriyozis odaklarındaki büyüme ve kanamayı önlemeleridir. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar GnRH analogları, danazol ve doğum kontrol haplarıdır.Tedavi hastalığı teşhis ve takip eden hekim tarafından kişinin yaşı ve çocuk beklentisine göre düzenlenir.

 

                                                Geri 
 

Doğum kontrol hapları
Laparaskopi,Folikül Kisit Tedavisi
Bartolin Kisti, Bartolin Absesi Tedavisi Resimleri

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +