e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Rahim Ağzı Sorunları   CIN1,CIN2,CIN3 ASCUS
 


 

CiN ( Servikal İntraepitelyal Neoplazi )

                        .

Rahim ağzında tek bir bölgede, genellikle transformasyon alanı denilen bölgede başlayan CIN kendisi kanser olmayıp ,kanser öncüsü bir lezyondur. Rahim ağzının epitel olarak isimlendirilen üst dokusunu tutmadaki derinliğine göre sınıflandırılmaktadır.Epitelyal yüzeyin %25 'i tutulmuş ise CİN 1 (Hafif displazi) , %50 'si tutulmuş ise CİN 2 (Orta derece displazi) ve %75 'i veya daha fazlası tutulmuş ise  CİN 3 (Ağır displazi) olarak sınıflandırılmaktadır. CİN 'in hafif formundan ağır formuna geçmesi için birçok yıl gerekmektedir.CİN 3  carsinoma in situ'ya dönüşmekte ve en sonunda serviksin ilerlemiş kanseri oluşmaktadır.

Son yıllarda smear testi ile yapılan sınıflamada Bethesta sistemi kullanılmakta olup , bu sisteme göre LSİL CİN 1(CIN I)’ e tekabül etmektedir. HSİL ise CİN 2- 3 (CIN II-III)  anlamına gelmektedir.

CIN  ( CİN 1,CİN 2, CİN 3, ASCUS )ne sıklıkla görülür?

Toplumda genel olarak  CİN 'in bütün derecelerinin görülme oranı  yaklaşık olarak % 2 ve ortalama başlama yaşı 20-25 'tir. Günümüzde CİN görülme oranı simir testinin düzenli yapılması ile daha sıktır. Bu sebepten dolayı smear testi hayat kurtarıcıdır.Günümüzde ne yazık ki servikal kanserli  hastaların yarısına ya tarama hiç yapılmamış ya da kadın 3 seneden daha fazla doktor kontrolü ve smear (kanser tarama) testine ara vermiştir.

CİN  sebepleri nedir? Kimler risk altındadır?

CIN çok yüzeyel ve tam olarak doğru olmayan bir tanımlamayla rahimağzı kanseri öncüsü bir hastalıktır. Yani CIN I ile başlayan bir hastalık önce CIN II'ye sonra CIN III'e ve rahimağzı kanserine dönüşmektedir. Gerçekte ise hiçbir şekilde CİN evresinden geçmeden direkt rahimağzı kanseri oluşabilmekte veya CIN'in erken bir evresi direkt kansere dönüşebilmektedir. Burada en önemli nokta CIN tanısı konduğunda bu hastalığın seyrinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğidir.

CİN 'in başlaması , kadının ilk cinsel ilişkiye başladığı yaş ile ilişkilidir.Son yıllarda 15-19 yaşındaki kadınlarda CİN görülme oranı ,bazı kadınların erken yaşta seksüel aktif olmaları ile belirgin bir şekilde artmıştır.CİN 'e neden olan virüsler sıklıkla cinsel ilişki ile geçmektedir.Son 10 yılda yapılan çalışmalar, cinsel ilişki ile geçen Human Papilloma virusun (HPV) bazı tiplerinin CİN 'in oluşumunda rol oynadıklarını kesin olarak ortaya koymuşlardır. HPV dışında cinsel ilişki ile geçen diğer bir virus olan Herpes (HSV) yani genital uçuk virusunun da rol oynayabileceğine dair yayınlar vardır.

Çok eşlilik ve sigara içimi iki temel bağımsız risk faktörüdür.Sigara içenlerde rahim ağzı kanseri görülme ihtimali ,içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır. Ayrıca serviks (rahim ağzı) kanserinin şiddeti ile içilen sigara sayısı arasında ilişki olduğu sanılmaktadır. Günde yarım paketten fazla sigara içenlerin  CİN derecesi yüksek olmaktadır.

Düşük soyoekonomik durum ve bağışıklık sisteminin baskılanmış olması diğer risk faktörleridir.

CIN nasıl belirti verir?

CiN belirti vermez. Smear testi sonucu ortaya çıkan bir hücresel değerlendirmedir. Bazı kadınlarda cinsel ilişki sonrası olan kanama , rahim ağzında yara (erozyon) olması CİN veya  rahim ağzı kanseri belirtisi olabilmektedir.

CİN tespit edilenlerde hastalığın seyri nedir? Hepsi kansere dönüşür  mü?

CİN derecesi arttıkça kanser olma riski de artmaktadır. Bu ilerleme hastadan hastaya farklılık göstermekte oluup önceden ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini kişi bazında saptamak mümkün değildir. Düşük dereceli CİN (CİN 1) lezyonları genellikle geriler. Kansere dönüşen CİN 1 ‘li hastalarda riskli HPV tipleri bulunmuştur. Yapılan bir çalışmaya göre  CİN 1 ‘in  sebebi yüksek riskli HPV tipleri ise , bu lezyonun  CİN 3 ‘ e dönüşme ihtimalinin yaklaşık %10 olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmaya göre yine risksiz HPV tipleri ile CİN1 oluşmuş ise  bu lezyonlar CİN 3 ve kansere dönüşmemektedirler. Kısacası CİN ‘lerin  kansere dönüşümü sebep olan HPV virüsünün tipine bağlıdır.

Kansere ilerlemesini kolaylaştıran HPV tipleri dışındaki bir diğer faktör de CİN lezyonunun oluştuğu bölgedir. Rahim ağzı ön dudakta ve rahim iç kanalında gelişen CİN hücrelerinin  kansere dönüşme ihtimalinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir.

Kanser için en riskli olanı CİN 3 ‘tür. CİN 3 tespit edilen kadınların %30 ‘ u kansere dönüşmektedir. Fakat bu sürenin ne kadar zamanda olacağı konusunda ortak bir görüş yoktur ve kişiden kişiye ve HPV varlığına  göre değişmektedir. CİN 1 ‘in tedavi edilmediği takdirde CİN 3’e  ve kansere dönüşümünün bazı kadınlarda 5-8 yıl olur iken yine başka kadınlarda aynı değişim HPV etkisine ve tipine  göre çok kısa bir sürede  olabilmektedir.

CIN  tedavi edilmeksizin doğal seyrine bırakıldığında hem gerileyerek ortadan kaybolma, hem aynı kalma, hem de ilerleyerek kansere dönüşme olasılığı vardır. Genel olarak söylemek gerekirse CIN'in şiddeti arttıkça gerileyerek ortadan kalkma olasılığı azalır, kansere dönüşme olasılığı ise artar. Hastalığın nasıl davranacağını önceden belirlemek mümkün olmamakla beraber, tedavi edilmeden bırakıldığında CIN I olgularının %60-70'ın kendiliğinden gerilediği, CIN III olgularının ise %40'ının kansere dönüştüğü tahmin edilmektedir.

CİN saptanan kadınlara ne yapılmalıdır?

Smear testinde CİN saptanan kadınlara kolposkopik inceleme,biopsi ve endoservikal küretaj yapılmalıdır. Bazı hekimler CİN 1 olan kadınları smear takibine almayı tercih etseler de genel yaklaşım altta olabilecek riskli bir HPV tipinin oluşturabileceği hızlı ilerlemeyi atlamamak için kolopskopi ve biopsi yapılmasıdır. Kolposkopi ve biopsi sonucuna göre çıkacak CİN derecesine göre hasta  doktorun vereceği karar doğrultusunda tedavi veya ameliyat edilmektedir.

CİN tedavisi nasıl yapılır?

CİN 1 olan hastalarda teşhis biosi ve kolposkopi ile kesin olarak konmuş ise tedavide iki farklı görüş vardır. Bir kısım hekim tedavi uygulamayıp belirli aralıklar ile smear ve kolposkopi ile takip etmeyi tecih eder  iken bazı hekimlerde tedavi etmeyi tercih etmektedirler. Tedavide  yakma(koterizasyon) ,dondurma (kriyoterapi),  lazer veya LEEP konizasyon tercih edilmektedir. CİN 1 olan hastalarda bu tedavi  yöntemlerinin birbirine hiç bir  üstünlüğü yoktur ve herhangi biri seçilebilmektedir. CİN1 için diğer bir tedavi yöntemi de eğer hasta  doğumlarını tamamlamış , menopoz öncesi dönemde veya menopozda ise tedbir olarak rahim ameliyatı ( histerektomi )  tercih edilebilmektedir. Karar  doktor ve hastaya ait olup tedavi seçeneklerini genellemeyip hastadan hastaya farklı uygulamak da mümkün olabilmektedir. Tedavi seçeneklerini belirleyen faktörlerin başında HPV varlığı ve hastanın yaşıdır.

CİN 2 ve CİN 3 varlığında hasta genç ise  CİN1 de olan tedaviler uygulanabilir, fakat hasta sıkı takibe alınır.CİN1 ve CİN2 durumunda kansere dönüşüm riski yüksek olduğu  için eğer kadın  doğumlarını tamamlamış ise rahmin ameliyat ile alınması en iyi tedavi seçeneklerinden biridir. Bu gurup hastalarda  da tedavi seçeneklerini belirleyen en önemli faktörler hastanın yaşı ve HPV varlığıdır.
 

CİN tedavi yöntemleri nedir ?

  • Koterizasyon (yakma) : Elektrokoter ile rahim ağzının  yakılarak destrüksiyona uğratılmasıdır. Daha çok CİN 1 tedavisinde tercih edilen ucuz ve basit yöntemlerden biridir.Başarı oranı %80-90 dır
  • Kriyoterapi (dondurma): Anormal servikal hücrelerin  Nitrous oxide ile dondurulup harap edilmesidir.Muayenehane şartlarında yapılabilen ucuz , hızlı ve yan etkileri az olan bir metottur.Kolposkopik muayene esnasında tamamı görülebilen ve tedavi edilebilen lezyonlarda destruksiyon için en uygun seçenektir. CİN 1 ve CİN 2 olan hastalarda genellikle tercih edilmektedir.Başarı oranı %80-90’dır
  • Lazer Ablasyon: CO2 lazer tedavisi kriyoterapi için büyük olan lezyonlarda  veya lezyonun rahim kanalına doğru ilerlediği durumlarda yapılır.Lazer ablasyonu lokal anestezi ile muayenehane şartlarında veya ameliyathanede yapılabilinir.Lazer ablasyonu sonucu oluşan en sık komplikasyon kanamadır.Bu tedavi şeklinin başarı şansı %80-90 'dır.
  • LEEP konizasyon : Son yıllarda hem tedavi edici hem de tanıyı koymaya yardımcı olmasından dolayı en popular ve tercih edilen tedavi yöntemidir.Diğer basit tadavilere direnç gösteren CİN 1 hastalarında ,CİN 2 ve CİN 3 çıkan tüm hastalara ilk seçenek olarak tercih edilmektedir. Lokal anestezi ile muayenehane şartlarında veya genel anestezi ile ameliyathanede de yapılabilmektedir. Başarı oranı %90’ dan fazladır.

Tedavinin takibi nasıl yapılır?

Tedaviden üç ay sonra Pap smear ve kolposkopik muayene yapılmalıdır.3 ay bekleme ile serviksin tedavi sonrası iyileşmesi sağlanmaktadır.Smearin normal olması  ve kolposkopik muayenede daha önce var olan lezyonun görülmemesi sonucu Pap smear 3’er ay aralıklarla iki kez tekrarlanır.

Bir yıl içinde 3 normal Pap smear sonucunun alınması tedavinin başarısını gösterir.CİN anamnezi olan kadınlar servikal kanser gelişmesi yönünden yüksek risk altındadırlar  ve yaşamlarının devamında Pap smear 6-12 ayda bir tekrarlanmalıdır.

 Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu CİN 1 Nedir, CİN1 Tedavisi Nasıl Yapılır, LGSİL LSİL Tedavisi Hakkında Video  görüntüsü ile bilgiler veriyor

 

CİN 2 Nedir, CİN 3 Nedir, HGSİL HSİL Nedir Ne Anlama Gelir CİN2 Tedavisi Nasıl Yapılır, CİN3 Tedavisi Yöntemleri nelerdir,HGSİL HSİL Tedavisi Hakkında Video  görüntüsü ile bilgiler veriyor 

 

 

                                 Geri 

 

Genital siğiller (Kondilom ) ve HPV enfeksiyonu
Kolposkopi,biopsi ve konizasyon
Rahim Ağzı Kanseri Aşısı, Kanser Aşısı


 

   
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +