e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 


 

Endometriozis

 

Endometirozis sık karşılaşılan ve üreme çağındaki kadınları etkileyen bir hastalıktır.Endometriosis ya da endometriyozis olarak da ifade edilir. Normalde rahim içini örten zar tabakasının (endometrium)  olması gereken yer dışında herhangi bir yerde bulunmasıdır.

Rahim iç tabakası olağan  adet siklusunun seyrinde her ay kalınlaşan ve siklusun sonunda kanamayla dışarı atılan bir dokudur. Rahim iç tabakası rahim iç yüzeyi dışında bir yere yerleştiğinde yine adet siklusu boyunca kalınlaşma gerçekleşir ve yine kanamayla doku uzaklaştırılmaya çalışılır. Endometriyozis hastalığının yerleştiği dokular genellikle karın boşluğu,tüpler  veya yumurtalık dokusu olup meydana gelen kanama bu dokuların içine  olur.Yani kan hazne  yoluyla rahim içinden dışarıya akamaz. Endometriyozisde meydana gelen  kan birikerek kistleşebilir yada çevre dokulara yerleşebilir. Her ay düzenli olarak oluşan bu  kanamanın vücut tarafından yok edilmesi sürecinde bölgede  bir nevi iltihabi bir durum ve  yapışıklıklar (adhezyon)  oluşur. Oluşan bu yapışıklıkların derecesine göre hastalarda farklı  belirtiler görülür.

Endometriosis hangi kişilerde  sık görülür ve ne ebaddadır?

 • Endometriyozis tamamen östrojen (kadınlık hormonuna) bağımlı bir hastalık olduğu için 18-45 yaş arasındaki doğurganlık dönemine özgü bir hastalık olarak kabul edilmektedir.Bununla birlikte  her yaş kadında görülmesi mümkündür.
   
 • Hiç bir şikayeti olmayan ve farklı bir nedenle ultrasonografi yapılan bir kadında tamamen rastlantısal olarak saptanabilir.Kısırlık, karın alt kadranlarında ağrı,ağrılı adet görme ve yumurtalık kisti tanısı nedeniyle değerlendirilen kadınlarda sıklıkla tespit edilir.
   
 • Çok genç hastalarda hastanın doğurganlık döneminde olmaması nedeni ile bazen  endometriozis tanısından uzaklaşılmaktadır. Oysa otopsilerde yeni doğanlarda ve menopozdaki kadınlarda bile endometriyozis saptanmaktadır.
   
 • Endometriyosisin kesin tanısı cerrahi olarak konulduğu için gerçek görülme sıklığını saptamak mümkün değildir. Bugün için kabul edilen % 5-10 oranında rastlanıldığıdır. Endometriosis en sık (%75)  yumurtalıklarda görülür. Hastaların  %25’ nde karın zarının rahmin arkasında kalan boşluğunda (douglas poşu), rahmi yerinde tutan bağlarda, tüplerde, bağırsaklarda, mesanede, rahim ağzı, vajina, dış cinsel organlarda, cerrahi yaralarda, dikişli doğum esnasında açılan kesilerde görülürler. Nadiren göbek deliği, burun zarı gibi uzak organlarda bile görülebilir.
   
 • Endometriosis odakları  mikroskopik boyutta ve gözle görülemeyecek şekilde olabileceği gibi 10-15 santimetre gibi çok büyük çaplara da ulaşabilir.
 

Endometriozis in oluşum nedeni  nedir? Endometriosis' in oluşum teorileri nelerdir?

İlk olarak Rokitansky tarafından 1860 da ortaya çıkarılan bu hastalık, daha sonra Sampson tarafından Endometriyozis olarak adlandırılmıştır. Bu tarihden itibaren çeşitli uzmanlar Endometriyozis’le ciddi bir şekilde ilgilenmişler ve bu rahatsızlığın klinik önemi ortaya çıkarılmıştır. Uzun zamandır klinik ve bilimsel araştırmacılar bu konu ile uğraşmaktadırlar. Buna rağmen hastalığın ortaya çıkış sebebi tam olarak açıklanamamıştır ve tam olarak bilinmemktedir. Bir çok teori olmasına rağmen oluşumu ile ilgili  iki tanesi itibar görmektedir.Bunlar;

Implantasyon teorisi: Bu teoriyi Amerikan kadın hastalıkları uzmanı Sampson ortaya attı. Yaptığı çalışmalar sonucu bu araştırmacı bir aybaşı kanaması sonucu dökülen endometriyum’un (rahimin iç tabakası) rahim yolu vasıtasıyla karın boşluğunun içine akıp orada yuva kurduğu (implantasyon) keşfetti. Bu teori bugüne kadar en anlamlı açıklama olarak kabul edildi. Gerçekte endometriyum’un dökülen hücrelerine siklüsün her döneminde karın boşluğunda rastlanmak mümkündür. Belli ki bu hücreler rahim yolundan karın boşluğuna geçip, orada gelişmektedirler. Bu yüzden bu düşünce tarzı uygun bir açıklamadır.

Metaplazi teorisi: Bu teoriyi Berlinli kadın hastalıkları uzmanı Robert Meyer ortaya çıkardı. Doğumdan önce cinsiyet organları gelişmesine yol açan dokular, ilerdeki senelerde Östrojen gibi bazı faktörlerin etkisiyle değişebilirler (Metaplazi). Bunun sonucu olarak da oralarda endometriyum hücreleri gelişirler. Robert Meyer mikroskop altında yaptığı çalışmaları sonucu, iltihaplı dokuların böyle metaplazilere yol açtığını gösterdi.

Belirli klinik örnekler heriki teoriyi ispatlama gayesiyle sunulabilir. Mayer-Rockitansky-Küster-Hauser sendromunda sık olarak Endometrioz’a rastlanır. Bu sendromda rahim doğuştan mevcut olmadığından, Endometriyozis sadece bir metaplazi sonucu oluşmuş olabilir. Yine de sık olarak böyle anomalilerde az miktarda da olsa rahim dokusunun mevcudiyeti gözden kaçabilir. Bu da Endometriyozisin  ortaya çıkabilmesi için bir odak teşkil etmiş olur.
Metaplazi teorisine destek olarak Prostat kanseri sebebiyle yüksek dozda östrojenlerle tedavi edilen erkeklerde Endometriyozisin  ortaya çıkması gösterilebilir. Bu Endometrioziste  ise karın cidarında (periton) görülmeyip, sadece kanser ve metastazlarının olduğu yerlerde rastlanır. Çıkış yeri prostat guddesinin Ultriculus prostaticus bölümüdür. Doğum öncesi embriyonal gelişme safhasında kadınlarda rahim de buradan gelişir.

İmplantasyon teorisinin doğruluğu yönünden “İmperfore Hymen” (Kızlık zarının kapalı olması) diye adlandırılan hastalıkta Endometriyozisin sıkça görülmesi delil olarak gösterilir. İmperfore Hymen ‘ de veya Jinatrezi durumında  aybaşı kanı dışarıya akamadığından, kanın tümü karın boşluğuna dolar. Bu kadınlarda ağır bir Endometriyozis  görülür. Bu genital aneomalinin ameliyatla düzeltilmesinden sonra Endometriyozis kaybolur.

İki teori de Endometriyozis odaklarının ne sebeple rahim cidarı içinde de oluştuğunu izah edemez. İmplantasyon teorisinin savunucuları Endometriosis genitalis interna’yı Adenomiyozis adı altında ayrı bir hastalık olarak kabullenirler. Bu gurup Endometriyozis  terimini sadece endometriyum tabakasının karın boşluğunda (pelvik endometriozis) görüldüğü durumlar için kullanır.

İki teori de ortaya çıkan kısırlık problemlerinin izahı için bir açıklama yapmaktan uzaktırlar. Hafif Endometriyoz durumlarında dahi döllenme başarısında  bir düşme (Subfertilite) görülür. İlaç ve ameliyatla Endometriyozisin  tedavisinden sonra bir iyileşme beklenir. Bu sebepten döllenme başarısının azalması (subfertilite) Endometriyozisin  sonucu olmayıp, Endometriyozis  ve subfertilitenin ortak bir sebebi olduğu tahmin edilir.

İmplantasyon teorisi son zamanlarda pek inandırıcı olarak kabul edilmemektir. Burada söz konusu olan aybaşı kanının geri geriye  akması pek çok gebelik imkanına  sahip kadında normal bir durum olup, bu kadınların ancak az bir kısmında Endometriyozis görülmektedir. Daha çok bu kadınlarda karın içinde endometriyum hücrelerinin gelişmesi için uygun bir ortam hazırlayan, lokal bir direnç düşüklüğü söz konusu olabilir.


Endometriyosis  odakları nasıl görülür?

Erken dönemdeki lezyonlar küçük, yüzeyden kabarık olmayan mavi- siyah renkli, barut yanığına benzer oluşumlardır. Bu lezyonlar değişmeden kalabilir, bir süre sonra kendiliklerinden kaybolabilir, büyüyebilir  yada bulundukları yerlerde reaksiyona neden olup etraflarındaki normal dokuyu kendilerine çekerek yapışıklıklara yol açabilirler. Ortaya çıkan yapışıklıklar anatomik yapıyı değiştirip şikayetlere neden olabilir.

Yumurtalıklarda yerleşen endometriozis her adet döneminde kanayarak zaman içinde kist oluşturur ve bu kist içinde biriken kan zamanla kahverengi, koyu kıvamlı ve yapışkan bir hal alır.Eskimiş kan çikulataya benzediği için yumurtalıklarda  yerleşen endometriozise endometriyoma  yada çikolata (çukulata)  kisti denir.
 

Endometriosis in özellikleri :

ü       Endometriyozis kısırlık nedeniyle tanısal laparoskopi yapılan kadınlarda hafif veya şiddetli derecelerde saptanabilmektedir.

ü       Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat edilen kadınlarda ameliyat esnasında çikolata kistinin  saptanmasıyla endometriyozis tanısı konabilmektedir.

ü       Çok ender durumlarda genital bölgelerden uzak bölgelerde verdiği belirtilerle şaşıtıcı şekilde saptanabilir.Örneğin her ay burun kanaması geçiren bir kadında burun içinde yada her ay makattan kanama geçiren bir kadında makatta  endometriyozis  tanısı konabilir.

ü       Endometriyozis hastalığından korunmak için bilinen etkili bir yol şu anda mevcut değildir.  Doğum sonrası hastalığın gerileme eğiliminde olduğu bilinmektedir.

ü       Herhangi bir nedenle endometriyozis tanısı almış kadınların ameliyatla tedavi sonrası nüksleri önlemek amacıyla verilen ilaç tedavisini uygulamaları, nüksleri geciktirmek ve hatta tümüyle önlemek açısından önemlidir.

ü       Herhangi bir nedenle yumurtalık kisti ameliyatı olmuş kadınların doktorlarından kistin özellikleri hakkında bilgi istemeleri ve patoloji raporlarını daha sonra muhtemel bir doktor değişikliğinde yeni doktora sunmak açısından saklamaları çok önemlidir.

ü       Endometriyozis  menopoza girene dek tekrarlayabilen bir hastalık olduğu için  bu tanıyı alan ve çocuk arzusu olan kadının tedavisinin tamamlanması sonrasında gebe kalma girişimlerine hemen  başlaması çok önemlidir. Bu durum hem gebeliğin  nüksleri geciktirici etkisi nedeniyle  hem de endometriyozis hastalığının gebe kalamama riskini artırması nedeniyle çok önemlidir.

ü       Endometriyozis tedavisi sonrası kendiliğinden gebe kalmayı denemek uygun bir yaklaşımdır.Ancak tedaviyi planlayan   hekim  çeşitli nedenlerden dolayı  direkt tüp bebek tedavisini de önerebilir.Bu nedenle bu konudaki nihai doğru karar doktor önerisi ile olmalıdır.

Endometiyozis ile ilgili değişik istatiksel bilgiler…

 Kadınların bu rahatsızlığının sıklığı hakkında tam bir bilgi yoktur. Bir Amerikan istatistiğine göre Endometriyozis  sebebiyle yapılan rahim alma ameliyatlarının (Histerktormi) sıklığı 1964’den 1984’e kadar iki misline çıkmıştır. 1984’de her iki rahimden biri bu rahatsızlıktan dolayı alınmıştır. Bu sayı bugün büyük bir olasalıkla daha da yüksektir.

Endometriyozisin  kesin teşhisi genellikle laparoskopi ile konur. Bu yüzden laparoskopi yapılmış kadınlarda Endometriyozis teşhisini koyma olanağı daha fazladır. Ağır adet şikayetleri olan (Dismenore) kadınların % 50’sinde Endometriyozis görülür. Uzun yıllar çocuk sahibi olamayan kadınların ise % 30’unda bu rahatsızlık bulunur. Endometriyozun varlığı bu kadınlarda kısırlığın tanısı için yapılan muayeneler sonucu ortaya çıkar. Bunun dışında kadınların başka bir şikâyeti yoktur.Hiç bir zorlukla karşılaşmadan gebe kalan kadınlarda nadiren Endometriyozis bulunur.

Bazen ilk olarak gebelikten sonra ortaya çıkabilir. Bu vakalarda da Endometriyozisin varlığı, ancak şikâyetler sebebiyle uygulanan bir ameliyat sonucu ortaya çıkar. Kadınların çoğu yavaş gelişen alt karın bölgesindeki şikâyetleri çok ciddiye almazlar. Son doğumdan 10 ve daha fazla sene geçip, laparoskopik yolla kısırlaştırılan kadınların % 30 unda hafif derecede de olsa Endometriyozis görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı Endometriyoz un aslında çok daha sık olduğu kolayca anlaşılabilir. Kadınların çoğu şikâyetleri olsa bile bunlara jinekolojik rahatsızlık olarak katlanırlar ve kesin bir teşhis yapılmadığından, Endometriyoz'un tam rastlanma oranı bilinemez.

 

                                                       Geri 

  

Basit yumurtalık kistleri
Kadında kısırlık nedenleri
Endometriyozis Ve Kısırlık ilişkisi

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +